5 redenen om juist komend schooljaar te starten met leerKRACHT

Hectische tijden, veel onzekerheid. Trap je dan op de rem of doe je wat Churchill zei: ‘never waste a good crisis’. Sommige scholen vragen zich af of het wel een goed idee is om komend schooljaar te starten met leerKRACHT, vanwege alles rondom Covid-19. Wij draaien het om: het is juist nu een goed moment. In deze blog geven we hiervoor 5 redenen. We zijn een goededoelenstichting, dus een commercieel belang zit daar niet bij. Maar wel een gevoel van urgentie waarbij we het zonde vinden als scholen die de stap willen maken naar een verbetercultuur, denken dat dat nu niet kan.
Onderstaande redenen zijn gebaseerd op wat we in de afgelopen periode hebben gehoord van scholen en wat we zelf hebben gedaan om onze aanpak aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

1. Je hebt ervaren dat wendbaar zijn nodig is.

Niemand kan precies zeggen wat de implicaties van Covid-19 zijn voor het onderwijs volgend schooljaar. Er blijven onzekerheden. Dat vraagt om een team dat kort cyclisch en doelgericht werkt. Vanuit de leerKRACHT-methodiek doen we dit onder andere met de wekelijkse 15 minuten durende bordsessies.

2. Je hebt gemerkt dat écht samenwerken en van elkaar leren fijn is.

Snel afstandsonderwijs inrichten: daarvoor hebben teamleden samengewerkt, elkaars talenten benut, hulp gevraagd en geboden. Dat gevoel van ‘we doen het samen’ hebben teams als prettig ervaren. Het is goed om dat ‘momentum’ vast te houden en op door te gaan. Dat doe je met leerKRACHT.

3. Je hebt het effect ondervonden van prioriteiten stellen en focussen op wat écht van waarde is.

Door Corona moest je kiezen: wat doen we wel, wat doen we niet? En waarom? En tot slot ‘hoe’. Dit soort vragen zijn altijd van waarde. Door onze methodiek in te zetten, krijg je handvatten om deze vragen te blijven stellen en op basis daarvan keuzes te maken in wat jullie belangrijk vinden voor jullie leerlingen.

4. Onderzoeksrapporten laten zien dat de kwaliteit van onderwijs achteruit gaat, een verbetercultuur nodig is en dat de leerKRACHT-aanpak daarbij duurzaam werkt.

Geen leuke boodschap, maar wel de realiteit. Uit de Staat van het Onderwijs 2020 blijkt dat er een dalende trend is in wat leerlingen leren. Goede nieuws is dat er op scholen die het erg goed doen, sprake is van een verbetercultuur. Nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht en Oberon bewijst dat leerKRACHT snel en effectief zo’n lerende cultuur op scholen creëert.

5. Het leerKRACHT-programma is Corona-proof.

Wij moesten de afgelopen periode ook wendbaar zijn. Fysieke bijeenkomsten zijn omgezet naar webinars en online meetings. Gesprekken verlopen nu via videocalls of op gepaste afstand. En onze methodiek was al beschikbaar via onze online Academie. Bij alles wat we doen, houden we de RIVM-richtlijnen aan.

Wat is jullie behoefte?

We gaan graag met jou en je collega’s vrijblijvend in gesprek om te horen waar jullie school op dit moment staat en waar jullie behoefte aan hebben. Vervolgens kijken we hoe onze aanpak daarin kan ondersteunen. Zodat we samen bepalen wat de route richting zo’n verbetercultuur voor jullie kan zijn, ook rekening houdend met de Covid-19 beperkingen. Tot binnenkort?


Ben je benieuwd naar de inhoud van de leerKRACHT-aanpak? Én wil je zelf ervaren hoe scholen met onze aanpak werken, meld je dan aan voor één van onze ‘digitale bijeenkomsten’!