6 verbeteringen in de leerKRACHT-aanpak en wat dat voor onze scholen betekent


6 verbeteringen in de leerKRACHT-aanpak

en wat dat voor onze scholen betekent

Het motto van leerKRACHT is ‘Elke Dag Samen een Beetje Beter’. Dat geldt ook voor onszelf. Daarom verbeteren wij steeds onze aanpak. Volgend schooljaar gaan we zes grote verbeteringen doorvoeren. Wat gaan we veranderen? En wat levert dat onze scholen op?
Deze blog is voor leraren, schoolcoaches, aanjagers en schoolleiders die al werken met leerKRACHT. We willen jullie op de hoogte houden van wat we verbeteren in onze aanpak. Dat doen we allereerst om jullie te bedanken, omdat deze verbeteringen het gevolg zijn van jullie feedback en suggesties. Daarnaast kan het jullie helpen als je op andere scholen met leerKRACHT zou starten, je weet dan hoe onze nieuwste aanpak eruitziet.
We gaan zes grote verbeteringen doorvoeren:

1. Een startteam, voor breder draagvlak

Nu vragen we een school een ‘schoolcoach’ vrij te maken. Dat gaan we veranderen. Vanaf volgend schooljaar vragen we nieuwe deelnemers een ‘leerKRACHT-team’ te vormen, bestaand uit een afvaardiging van de schoolleiding en 1 tot 3 leraren. Met dit team bouwen we vanaf dag één aan draagvlak binnen de school.

2. Een startfase, voor meer maatwerk

Nu starten we op school met een trainingsfase van acht weken. Dat gaat straks anders: we starten leerKRACHT voortaan met een startfase van een aantal weken. In deze startfase geeft het startteam van de school de leerKRACHT-aanpak vorm. Dat heeft als voordeel dat de aanpak voortbouwt op wat je op school al doet en dat de aanpak beter aansluit bij de ambitie van de school.

3. Een bootcamp op school, voor meer saamhorigheid

We stoppen met de ‘bootcamps’ in de regio en het golf-voor-golf verspreiden van de leerKRACHT-werkwijze op school. In plaats daarvan organiseren we na de startfase een ‘bootcamp’ op de school, met het hele team. Daarna kun je met iedereen op school tegelijk starten (alleen bij grote middelbare scholen blijven we in cohorten starten). Zo starten geeft een sterker gevoel van saamhorigheid.

4. Pizzasessies voor alle leerKRACHT-scholen in de regio, voor meer uitwisseling

We organiseren nu pizzasessies met groepjes scholen die in hetzelfde jaar met leerKRACHT starten. Vanaf volgend schooljaar gaan we pizzasessies organiseren met alle leerKRACHT-scholen in de regio. Dat wil zeggen scholen die net starten, maar ook scholen die al jaren met leerKRACHT werken. Zo kunnen scholen nog meer uitwisselen en van elkaar leren.

5. Een inspiratieprogramma voor alle scholen die ooit met leerKRACHT startten

Vanaf volgend schooljaar bieden we scholen die ‘klaar’ zijn met leerKRACHT een inspiratie-programma aan. Met regionale pizzasessies, fora voor schoolleiders en aanjagers, etc. Dat doen we omdat steeds meer scholen die klaar waren met ons programma aangaven inspiratie vanuit leerKRACHT en andere leerKRACHT-scholen te missen.

6. Een korter programma voor basisscholen, voor snellere impact

Voor basisscholen willen we het tempo verhogen. Basisscholen zijn vaak kleiner dan middelbare scholen en MBO-teams. Wij merken dat zij in het 2e jaar van leerKRACHT minder ondersteuning nodig hebben. Daarom gaan we basisscholen de mogelijkheid bieden het 2e leerKRACHT-jaar anders in te richten en meteen het ‘inspiratie-programma’ in te stappen.
Wil je meer weten over het inspiratieprogramma, kijk dan hier.