De leerKRACHT-bijeenkomsten

Wil jij van een andere school horen hoe het is om het onderwijs op school ‘Elke dag samen een beetje beter’ te maken?

Wil je werken aan verbetering van het onderwijs op jouw school? En zoek je een manier om als onderwijsteam goed samen te werken?

Inmiddels weten we wat de sleutel is naar nog beter onderwijs: leraren/docenten, die in kleine, hechte teams samen het onderwijs verbeteren. Teams die vanuit gemeenschappelijke visie doelen stellen die zij belangrijk vinden voor hun leerlingen/studenten en zo resultaat boeken.

Zo creëert leerKRACHT een verbetercultuur op scholen: een cultuur waarin leraren van elkaar leren en samen met hun schoolleider en leerlingen elke dag het onderwijs een beetje beter maken.

Je hoort van scholen hoe hoe hun ervaring is met leerKRACHT in onze webinars en regionale informatiebijeenkomsten

In de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs met bewezen effectieve interventies is de verbetercultuur opgenomen. Daarom geeft het ministerie je de mogelijkheid het NPO-geld voor leerKRACHT in te zetten.

De leerkracht-aanpak