Intern begeleider Rosanne voor een verbeterbord

De diverse borden van OBS Jules Verne


Meer bereiken in minder tijd

Wat kun je leren van de borden van OBS Jules Verne?

Auteur: Paula van Eijk | Datum: 28 november 2018 | Leestijd: 4 minuten

Stel je voor dat de groepsgesprekken veel minder tijd kosten. Dat plannen niet ongebruikt in een lade belanden. Of dat je bij zorgleerlingen kijkt naar de mogelijkheden in plaats van naar de problemen. Op OBS Jules Verne in Hoorn hebben ze dat voor elkaar gekregen.

Rosanne Jeurissen is intern begeleider op de Jules Verneschool. Zij coacht en ondersteunt de leerkrachten op haar school bij het begeleiden van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Of bij het maken en bewaken van doelen waaraan het team wil werken. Rosanne gebruikt hiervoor verschillende borden waarmee ze veel tijd wint. Hoe? Dat lees en zie je hieronder.


Zicht op de ontwikkelingen


Per vakgebied een bord voor data-analyse

Ieder jaar analyseert het team de uitslagen van de diverse Cito-toetsen. Dat levert altijd veel informatie op. Maar hoe houd je deze informatie levend en kom je tot concrete acties? Rosanne ontwikkelde voor ieder vakgebied een data-analyse bord.

Het bord geeft bij het beoordelen van de Cito-resultaten handen en voeten aan die uitslagen. De leerkrachten maken voor ieder vakgebied een bord en bespreken dit elke 4 weken met de Intern Begeleider. In 15 minuten per bord.
Kort, krachtig en regelmatig!

In deze video legt Rosanne uit waarom ze met dit databord de leerkrachten beter kan ondersteunen.Van denken in problemen naar denken in oplossingen!


Met een bord voor iedere zorgleerling

Hoe bereik je dat een gesprek over zorgleerlingen niet gaat over problemen, maar dat het een positief gesprek over oplossingen wordt? Rosanne maakte speciaal een bord voor zorgleerlingen. Met dit bord duurt start het gesprek met de successen van de zorgleerlingen.

In plaats van een gesprek over het probleem komt er nu een gesprek over het doel dat met die zorgleerling kan worden bereikt. Welke acties horen daarbij en wat is de planning. Een kort krachtig gesprek van 15 minuten dat regelmatig kan worden herhaald.

In deze video vertelt Rosanne hoe ze in kleine stapjes bereikt dat leerkracht en leerling zich sterker voelen.Meer inzicht met minder administratie


Groepsplan: efficiënt en tijdbesparend

Een groepsplan maken brengt een hoop adminstratie met zich mee. Dat zorgt bij veel leerkrachten voor werkdruk. Hoe kun je dit nu op zo’n manier doen dat het overzichtelijk is en toch niet te veel tijd vergt. Deze IB’er heeft een oplossing door het groepsplan in een bord samen te vatten. Dit bord staat in de cloud en is dus inzichtelijk voor iedereen. In één oogopslag is helder hoe de groep ervoor staat en wat de planning is in de komende periode.

Bekijk deze video en ontdek hoe Rosanne ervoor zorgt dat het groepsplan geen papieren tijger wordtDeel dit