De jaarplanning op schema

ROC Midden Nederland

De MBO-teams Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent hadden een studiedag gepland staan, waarop ze graag wilden terugblikken op hun jaarplan. En wat bleek? Ze hadden helemaal geen vertraging opgelopen in de jaarplanning. Afdelingsmanager Tanja Hofland, Welzijn college Amersfoort van ROC Midden Nederland en expertcoach Celia van der Does vertellen er graag over!

Een online studiedag

Het is natuurlijk zonde om een geplande studiedag te annuleren, zeker in een tijd waarin je zo veel kunt leren en ontdekken met elkaar. 27 leerKRACHT-teams checkten daarom in voor een online studie ‘dag’: een sessie van 3 uur met plenaire samenkomsten en sub-groepjes. Ze begonnen natuurlijk met het delen van successen, die weer volop genoemd konden worden. Daarna gingen ze in subgroepen uiteen, met deelnemers uit andere leerKRACHT teams, zodat er volop kennis uitgewisseld kon worden. In die subgroepen werd besproken hoe de voortgang was van het jaarplan (jaarbord) binnen ieder team. Bij terugkomst in de plenaire sessie werd duidelijk dat geen enkel team vertraging had opgelopen. Deze bizarre, digitale tijd had dus geen invloed gehad op de jaarplanning.


Wil je ook aan de slag met het jaarbord? Neem dan contact met ons op voor een digitaal kennismakingsgesprek.


Unieke aanpak per team

Deze succesvolle uitkomst moest natuurlijk wel verklaard worden. Hoe kwam het dat de MBO-teams zo goed op schema lopen? Volgens Tanja komt dit doordat de teams helemaal zelf mogen bepalen wanneer en hoe ze de jaarthema’s oppakken. Deze vrijheid wordt goed benut, ieder team kenmerkt een eigen identiteit als het gaat om de aanpak van de jaarthema’s. Waar dit vroeger voor wrijving en irritatie zorgde tussen de teams, is het door de leerKRACHT aanpak duidelijk geworden dat deze verschillen juist zorgen voor eigenaarschap en dus voor een succesvol resultaat.

Vasthouden aan het jaarbord

In veel scholen is het roer volledig omgegaan in de afgelopen weken. En daarom hebben veel leerKRACHT scholen meteen nieuwe doelen en acties opgetuigd om richting te geven aan het online afstandsonderwijs. Op dit ROC hebben ze echter gewoon de jaarthema’s aangehouden en zijn die, op de nieuwe manier, gaan vormgeven. Creatief zijn ze zeker in deze teams. Aan het einde van de studiedag werd er een ludieke check-out gedaan, waarbij mensen een voorwerp in hun huis mochten zoeken om iets over te vertellen. Zo werden thuis en school verbonden.


Ben je benieuwd naar de inhoud van de leerKRACHT-aanpak? Én wil je zelf horen en zien hoe scholen met onze aanpak online en offline werken, meld je dan aan voor één van onze webinars!


De komende dagen willen we meer voorbeelden delen van scholen die de leerKRACHT-aanpak gebruiken om met deze nieuwe situatie om te gaan. Dat kan op diverse manieren, juist die verschillen bieden inspiratie. Wil jij ook je ervaring delen? Dat kan in onze Facebook Online Open Space