In de media: leerKRACHT in BSM

De rol van schoolleiders bij organisatieveranderingen

Sturing geven of ruimte laten

Schoolleiders ervaren vaak een leiderschapsdilemma bij het leidinggeven aan veranderingen in de school. Moeten zij sturing geven of juist ruimte laten? Zo’n verandering doet zich bijvoorbeeld voor wanneer scholen gaan werken met het programma leerKRACHT. Op basis van onderzoek onder schoolleiders van scholen die ermee werken, blijkt dat leiderschapspraktijken van schoolleiders verdeeld kunnen worden in drie patronen: Teamspeler, Sleutelspeler en Ondersteuner. Het reflecteren op deze leiderschapspraktijken en -patronen kan schoolleiders helpen de invulling die ze geven aan hun leiderschapsrol binnen de eigen school bespreekbaar te maken.

Klik op onderstaande afbeelding om het hele artikel over het onderzoek van Angela de Jong (Onderzoeker/adviseur en buitenpromovenda aan Universiteit Utrecht) in Basisschoolmanagement te lezen.

artikel Angela de Jong BSM