online lesgeven

Digitaal samenspelen op Montessorischool Jan Vermeer

Lesgeven op afstand, het is inmiddels al anderhalve week de realiteit in Nederland. Veel kinderen missen school en het contact met leerkracht en vriendjes. Hoe zorgen leerkrachten en leerlingen dat ze zich verbonden voelen met elkaar? Bastienne en Esther van de Jan Vermeerschool in Delft vertellen hier graag over. Hun expertcoach, Linda, doet een trots verslag.

Ritmiek en verbinding

Digitale verbindingDe toverwoorden in het gesprek waren Ritmiek en Verbinding. De schoolleiders en leerkrachten hebben vaste afspraken gemaakt over hoe vaak zij bijeenkomen in de digitale omgeving van Google Meet. Op de ene vestiging doen ze dat dagelijks met de check in, het delen van successen, en met de doelen en acties. Op de andere vestiging gebruiken ze een Trello-bord en doorlopen ze dat één keer per week met het hele team en één keer per week met het onder- midden- en bovenbouwteam.

Ook met de leerlingen zijn afspraken gemaakt. Er wordt dagelijks ingecheckt en verbinding gemaakt. Inmiddels raakt eenieder hieraan gewend. In eerste instantie werden in de digitale leeromgeving vooral de vakken rekenen, lezen en spelling aangestuurd. Echter, vanaf deze week wordt er meer aandacht besteed aan de kosmische omgeving (wereldoriëntatie in een breder verband), creatieve kronkels en het samen spelen.


Ben je benieuwd naar de inhoud van de leerKRACHT-aanpak? Én wil je zelf horen en zien hoe scholen met onze aanpak online en offline werken, meld je dan aan voor één van onze webinars!


Digitaal contact

De kinderen krijgen daarom ook iedere dag de gelegenheid om met elkaar te zijn en te praten. Na afloop van het schoolcontact blijven de leerlingen een half uur samen digitaal spelen met elkaar terwijl de leerkrachten zich terugtrekken. Er is gebleken dat de behoefte aan contact en verbinding niet alleen van de leerkrachten afkomstig is maar dat ook de kinderen elkaar erg missen.

Ook het digitale lesbezoek heeft de Jan Vermeerschool direct opgepakt. Gisterochtend nog had een collega meegekeken tijden een ontleedlesje (Montessoriaans voor instructie), waarna ze gelijk feedback had mogen ontvangen. En ontwerpen…, ontwerpen doen ze de hele dag en dat vooral samen, doelgericht en consequent.


De komende dagen willen we meer voorbeelden delen van scholen die de leerKRACHT aanpak gebruiken om met deze nieuwe situatie om te gaan. Dat kan op diverse manieren, juist die verschillen bieden inspiratie. Wil jij ook je verhaal delen? Neem dan vooral contact op en stuur je verhaal naar info@stichting-leerkracht.nl!


Wil je weten wat de leerKRACHT-aanpak voor je school kan betekenen? Hoe het aansluit bij jullie ambities en bij wat jullie al doen? Plan dan een digitaal kennismakingsgesprek in.