Een onderzoekscultuur op school?

Hoe je de leidraad van de NRO in de praktijk kunt toepassen

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) publiceerde een leidraad [1] voor scholen om het onderwijs te verbeteren. Waarbij je als school een lerende organisatie wordt en gebruik maakt van wat bewezen werkt (‘evidence informed’). De auteurs geven zes concrete aanbevelingen, maar signaleren tegelijkertijd dilemma’s: Waar haal je de tijd vandaan? Hoe zorg je dat iedereen wil reflecteren op het eigen handelen in de les? Hoe betrek je het hele team erbij? Om met de leerKRACHT-aanpak zo’n lerende of ‘onderzoekscultuur’ op scholen te creëren, moesten we voor al deze dilemma’s oplossingen vinden. Dat deden we samen met de 1.200 scholen die nu met leerKRACHT werken.

In dit artikel geven we concrete voorbeelden hoe je de NRO-leidraad in de praktijk toepast en zodoende resultaat boekt.

onderzoekscultuur