Leergang Verbetercultuur voor schoolleiders

Ervaring van schoolleider Raymond Schilperoordt

Toen Raymond Schilperoordt, Directeur van SBO de Brug uit Hulst, in 2020 begon op deze school, kende hij leerKRACHT nog niet. Zijn team werkte echter wel sinds 2015 met de leerKRACHT instrumenten. Hij besloot toen zelf mee te doen met het programma voor schoolleiders om meer kennis over de methode op te doen. We vroegen aan Raymond naar zijn ervaring over de vijf-daagse leergang Verbetercultuur voor schoolleiders.

doorloopjes

Wat was voor jou de aanleiding om mee te gaan doen met de leergang Verbetercultuur voor schoolleiders?

Het team waarin ik kwam te werken 2,5 jaar geleden, was al sinds 2015  gestart met leerKRACHT. Ik wilde destijds zelf meer weten over de aanpak, en aan de andere kant was het ook zo dat het team wat er in 2015 was, er eigenlijk niet meer zo veel van over was. We wilden toen samen bekijken of we met dit team ook verder wilden gaan met deze aanpak. De aanleiding was dus tweeledig.

Wat was de key insight/ waar heb je het meeste aan gehad?

Ik heb toen echt ingezien hoe belangrijk de samenhang is tussen de 4 instrumenten van leerKRACHT. In ons team waren de instrumenten losse onderdelen geworden, de ritmiek was weg. Ik heb tijdens de leergang ingezien dat als je hier voor kiest, dat je het dan allemaal moet doen, want anders mist het zijn kracht.

We hebben met het hele team gekeken wat er nodig was om weer goed verder te kunnen en via deze weg hebben we de leerKRACHT aanpak weer aangezwengeld, aangestuurd door onze IB-er en mijzelf als schoolleider. Door dhet Schoolleidersprogramma heb ik mijn rol als schoolleider hierin kunnen pakken, en is het continu werken aan gezamenlijke doelen en de ritmiek weer helemaal op de rit binnen onze school.

Rol van de schoolleider

Daarnaast is het voor mij persoonlijk echt een eye-opener geweest hoe belangrijk jouw rol als schoolleider hierin is. Het inspiratieverhaal kan echt helpen om een beweging aan te zwengelen, dat heb ik in de leergang zelf ervaren. Als jij als schoolleider aan je team kan laten zien wat jouw persoonlijke drijfveer is, is dat heel krachtig. Ik heb ervaren dat dit nodig is om het team mee te krijgen, dat slaat echt aan.

Heeft het je opgeleverd wat je had verwacht?

Jazeker, ik verwachtte meer kennis van de methodiek, en de theorie erachter. En wilde deze ook doorvertalen naar mijn eigen school, en dat is zeker gelukt.

Wat zou je andere schoolleiders willen vertellen over deze leergang en waarom?

Wat ik echt heb ervaren hoe fijn en hoe belangrijk het is om met collega schoolleiders in gesprek te gaan en bij elkaar op school te kijken en daar intervisie over te hebben. Dat was zo waardevol en heel inspirerend!

Ook het bedrijfsbezoek bij Miele was super inspirerend. Met name om te zien hoe organisaties buiten het onderwijs ook op deze manier werken. Naast kennis heb ik dus ook heel veel inspiratie opgedaan.

Wat was het belangrijkste resultaat nadat je zelf de vertaling naar je eigen school maakt van de kennis en inspiratie uit het programma?

Het effect wat deze manier van werken op ons team heeft, is voor mij het allerbelangrijkste. Dat we leerKRACHT weer helemaal goed neer hebben gezet en ook weer aan concrete doelen gingen werken. Dat we samen aan de slag gingen, bij elkaar in de klas gingen kijken, samen lessen gingen maken, elkaar feedback geven en dit weer op de bordsessies terug laten komen. Dat dit weer ging leven, is het belangrijkste.

Waar we eerder veel minder actief bij de bordsessie stonden, gaat het nu echt weer over onderwijs. Het is een verdieping op het lesgeven. En dat vind ik het mooiste, dat is zo waardevol.

Wil jij ook meedoen met de leergang Verbetercultuur voor schoolleiders?

Meld je dan snel aan voor de komende leergang die start in februari

Het schoolleiders programma