Canvas voorbeeld Montessorischool Capelle a/d IJssel

Hoe de rol van interne begeleiders verandert in een zelfsturend team

Afgelopen week was ik in gesprek met een team van interne begeleiders op een basisschool. Nog niet zo lang geleden werkten deze IB-ers vooral curatief. Kinderen die meer zorg nodig hadden dan hun klasgenootjes werden door deze ib-ers opgepakt. Logopedie regelen, gesprek met ouders, extra toetsje en misschien ook wel een extra instructie momentje voor lezen. Nadat ik deze school een jaar had begeleid in het ontwikkelen van hun verbetercultuur, gaven de ib-ers aan dat zij begeleiding wilden. Zij zagen dat hun collega’s ontwikkelde in zelfsturing, eigenaarschap en vooral in het samen leren. Hun collega’s werden sterk in het samen aanpakken van problemen. De focus van het team kwam daarnaast meer te liggen op het voorkomen van problemen. Zorgen voor een goede basiskwaliteit zodat bijvoorbeeld de extra leesinstructie in de eigen klassenorganisatie paste.

Dat had invloed op hun werk en vooral op hun ‘opdracht’. Wat zou de rol van interne begeleiders kunnen zijn in zo’n team?

Na veel coaching op hun eigen gedrag en het oefenen van instrumenten om hun overlegvormen efficiënter in te richten kwam er tijd vrij om over ambitie te praten. Wat wilden zij eigenlijk voor IB-er zijn? Wat heeft zo’n team nodig en wat betekent dat voor de samenwerking met de directie? Er werd een ‘van-naar’ sessie* voorbereid. Het werd duidelijk in de voorbereiding dat zij de directie graag bij deze sessie wilden uitnodigen. De directie had al aangegeven ook ideeën te hebben over de rol van IB en deze dames zochten gelijk de samenwerking.

“Wij kunnen wel iets moois bedenken met elkaar, maar wat denken onze collega’s daar eigenlijk over?” “Zullen we een leerkrachtenarena* houden?”

Dat is het moment dat ik als coach ga glimmen, stralen en de behoefte heb aan het uitdelen van high fives. In de basis weten dat de collega’s essentieel zijn in het formuleren van een ambitie en dan via een arena (in Rotterdam Kuip genaamd), feedback gaan vragen, dat is een teken van een lean volwassen team.

Canvas voorbeeld Montessorischool Capelle a/d IJssel.
Canvas voorbeeld Montessorischool Capelle a/d IJssel.

Veel later in het bedachte proces, ben ik weer eens nodig. Ik werd gevraagd om met hen uit de verzamelde data een canvassessie* te doen. En hieruit komen hun verbeterdoelen op hun eigen verbeterbord.

IB team 2.0

Deze dames kunnen aankomend schooljaar verder, ze kunnen op eigen krachten doorgroeien. Doorgroeien naar een IB team dat gericht is op het beter laten functioneren van hun collega’s. Gericht op basiskwaliteit in de klassen waardoor en minder gerepareerd hoeft te worden. In die gesprekken tussen collega’s faciliteert waardoor groepsaanpakken in samenwerking tot stand komen. Een IB team dat zelf werkt volgens de principes van elke dag een beetje beter.

Ik zal in de buurt blijven en af en toe komen voor de high fives.

*van-naar sessie: ahv associatie foto’s de huidige situatie bespreken en de gewenste situatie schetsten Leerkrachtenarena

*leerkrachtenarena: dit is een krachtige werkvorm om via vooraf bedachte vragen feedback op te halen. De midden kring bevat de groep waar feedback wordt gevraagd; studenten, leerlingen, ouders, leerkrachten

*canvassessie: ambitie vastleggen met een jaardoel, verbeterthema’s en toetsing. Het niet helpende patroon wordt omgebogen in het helpende patroon