Hoe kun je online werken met het verbeterbord?

Het leerKRACHT-verbeterbord aangepast aan de huidige situatie

Staan bij het verbeterbord en elkaar in de ogen kijken lijkt nu even ver weg. Hoe kun je dan toch als team doelgericht blijven samenwerken? Teams leggen deze vraag bij ons neer en daarom laten we graag zien hoe je dat kunt doen. In deze blog geven we je handvatten voor een digitaal verbeterbord dat je hopelijk naar je eigen situatie kunt vertalen.

Sommige collega’s werken op school, andere vanuit huis. Geen situatie is hetzelfde, maar dat je elkaar nu nodig hebt is wel duidelijk. Juist daarom is het belangrijk om waar mogelijk door te gaan met jullie ritmiek van bordsessies, aangepast naar wat nu nodig is. De volgende stappen helpen je om van een fysiek bord naar een digitaal bord over te stappen. Het basisprincipe blijft daarbij overeind: samen vorm geven aan onderwijs en zicht houden op elkaar.


Stap 1: Digitaal bord inrichten per team

  • Ga uit van systemen of tools waar jullie binnen school mee werken of die door iedereen makkelijk te gebruiken zijn. Veel scholen kiezen voor Trello.Aangepast verbeterblad op Volgorde
  • Denk hierbij ook na over wat in de huidige situatie de logische teams zijn. Zoals ze al waren? Of nu juist anders? Bijvoorbeeld niet meer per sectie maar per leerjaar omdat daar nu veel afstemming nodig is.
  • Bepaal welke onderdelen van het bord nu relevant zijn. Zie hieronder ons voorstel. Het kwadrant ‘doelen stellen’ is vervangen door een impactmatrix (zie stap 2).

Het actiekwadrant is ingericht als een ‘scrumbord’ zoals je die in bijvoorbeeld Trello kunt maken. Daarmee zie je in één oogopslag wie waar mee bezig is.


Ben je benieuwd naar de inhoud van de leerKRACHT-aanpak? Én wil je zelf horen en zien hoe scholen met onze aanpak online en offline werken, meld je dan aan voor één van onze webinars!


Stap 2: Prioriteiten stellen

Wat ga je wel en wat ga je niet oppakken? Om keuzes te maken en ook in deze lastige situatie doelgericht te werken, kun je gebruik maken van de impactmatrix zoals je die op het voorbeeldbord ziet. We hebben deze aangepast naar de situatie: in plaats van kijken naar impact op de leerling en haalbaarheid, kijk je nu naar impact en urgentie. Niet alles van wat je normaal gesproken zou doen met leerlingen, is nu namelijk nog haalbaar of wenselijk. Na het plotten van jullie ideeën/doelen op de impactmatrix (je kunt ze misschien niet digitaal opplakken, maar wel op die manier bespreken), ga je vervolgens aan de slag met de ideeën die rechtsbovenin staan. Die zet je uit via het actiegedeelte op het bord. Natuurlijk kan de urgentie van week tot week, of wellicht zelfs van dag tot dag verschillen. Kijk daar bij elke bordsessie even naar.


Stap 3: Ritmiek bepalen

Bepaal met elkaar welke ritmiek werkt en nodig is. Tijdens ons webinar op 19 maart gaf 83 procent van de 600 deelnemers aan dat er nu behoefte is aan een hogere frequentie dan één keer per week. Net zoals bij een ‘gewone’ bordsessie, is het nu ook verstandig om af te spreken wie het gesprek leidt, wie op het bord schrijft en hoe lang de bordsessie duurt. Zet je geluid op ‘mute’ als je niet praat. Het bord kan tussendoor gewoon bijgewerkt worden, daarvoor hoef je niet op een bordsessie te wachten (dus als je een actie af hebt, verwerk je dat gelijk op het bord).


Online verbeterbord in Trello


Wil je jouw ervaringen delen of voorbeelden van andere scholen zien? Ga dan naar onze Open Space op Facebook.


Wil je weten wat de leerKRACHT-aanpak voor je school kan betekenen? Hoe het aansluit bij jullie ambities en bij wat jullie al doen? Plan dan een digitaal kennismakingsgesprek in.