Hoe Ziet Het Verbeterbord Eruit?

En waarom zou je ermee beginnen?


E?n van de leerKRACHT-instrumenten is de Bordsessie. Dit is een effectieve, korte werksessie, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken. Maar hoe ziet zo'n verbeterbord eruit? En hoe werkt dat dan?

Waarom zou je met een verbeterbord beginnen?

Een verbeterbord is een warme en effectieve manier om met je collega's over het onderwijs na te denken. In een korte bordsessie van 15 minuten bereiken teams die er mee werken vaak meer dan in urenlange 'normale' vergaderingen. Bovendien is er plek om met collega's te delen hoe het met jullie gaat en jullie successen te vieren. Dat geeft energie en verbindt.
Maar...
Als je het verbeterbord alleen wilt inzetten om jezelf tijd te besparen dan ben je aan het verkeerde adres. Het bord is bedoeld om het onderwijs beter te maken. Op het bord zet je jullie doelen voor de komende 4 tot 6 weken. En die doelen vergen acties. De tijd die je bespaart kun je gebruiken om aan die acties te werken. Zo pr??t je niet alleen over beter onderwijs. Je bent ermee aan de slag.

Wil je dit? Lees dan door onder de afbeelding!

Verbeterbord van leerKRACHT - bordsessies voor leraren

Waar komt het bord vandaan?

Er zijn enorm veel mensen in bedrijven en ziekenhuizen die al werken met bordsessies. We hebben als stichting leerKRACHT hun ervaringen vertaald in verbeterborden die passen bij scholen. Maar, genoeg over de achtergrond van het bord, we gaan aan de slag!

Wat heb je nodig?

Een whiteboard. Dat is alles. Nou ja, stiften en een wisser zijn natuurlijk ook onmisbaar. Heb je een whiteboard? Dan kun je nu beginnen met het inrichten ervan.

De Check-in (met smileys)

Je begint linksonder op het bord met de zogeheten Check-in. Plak of teken hier drie smileys. Het doel van de smileys is om verbinding met elkaar te maken aan het begin van de sessie. Vraag hoe iedereen zich voelt. Begin bij de middelste smiley en turf door middel van handen opsteken wie ?neutraal? is. Ga door met de onderste smiley en eindig met de bovenste. Geef daarna ruimte (vrijwillig!) om de gekozen smiley toe te lichten
En als je denkt: wat een flauw gedoe met die smileys, weet dan dat het is ontstaan bij mijnwerkers.
Dan gaan we door naar de successen. In dit vak deel je de successen die teamleden hebben behaald in de afgelopen week. Waarom deel je deze successen? Het geeft een goed gevoel, je weet waar je collega's mee bezig zijn maar vooral: je kunt van successen enorm veel leren.

Doelen en acties

In het vak linksboven komen de doelen te staan. Hier kan je leerlinggerichte doelen stellen. Dit zijn door het team geformuleerde doelen, gericht op het verbeteren van het onderwijs voor de leerlingen. In de volgende mailing lees je hoe je de doelen op de juiste manier op het bord krijgt.
Uit de doelen komen acties voort. Deze acties komen in het vierde kwadrant van het bord. Hierin leg je vast welk acties bij de doelen horen en wie deze acties oppakt.

Aan de slag

Je hebt nu een beeld van hoe een verbeterbord eruitziet. De vier vakken check-in, successen, doelen en acties vormen de basis waarmee je nu zelf aan de slag kunt. Zoek een whiteboard, richt het in en ga aan de slag.