In de media: Van12Tot18 – Iedere dag een beetje beter


Iedere dag een beetje beter. Dat is het thema van het novembernummer van Van12Tot18. Hierin staat een verzameling artikelen die in samen een beeld schetsen van het werken aan een verbetercultuur binnen scholen. In deze artikelen lees je waar het begrip vandaan komt, hoe het werken aan continue verbetering eruit kan zien. Hoe creëer je zo’n verbetercultuur? Hoe geven docenten zelf vorm aan de instrumenten van Stichting leerKRACHT en hoe ziet zo’n verbetercultuur eruit bij een bedrijf als Albert Hein? Wat zeggen recente rapporten melden over de aanpak als geschetst.
De redactie van Van12Tot18 heeft dit nummer samen met Stichting leerKRACHT gemaakt