Jacqueline van Zuijlen en Tessa Brummelkamp nieuwe bestuursleden stichting leerKRACHT 

De Raad van Toezicht heeft Jacqueline van Zuijlen en Tessa Brummelkamp tot nieuwe bestuursleden benoemd van stichting leerKRACHT. Jaap Versfelt en Celia van der Does verlaten het bestuur. De stichting is beiden dankbaar voor de enorme bijdrage die ze hebben geleverd aan de oprichting en de ontwikkeling van leerKRACHT en hun niet aflatende streven om het onderwijs te verbeteren. Onderwijs waarin het vakmanschap van leraren centraal staat. 

Jacqueline van Zuijlen startte in 2018 bij de stichting om haar bij ABN AMRO Bank opgedane kennis en ervaring m.b.t.  Lean en continu verbeteren, in te kunnen zetten voor de onderwijssector. Voordat zij binnen ABN AMRO Bank aan de slag ging als Lean Expert en Continuous Improvement Consultant, heeft ze daar diverse andere functies vervuld. 

Ze is expertcoach in de regio Zuid-Holland en werkt met het team van expertcoaches aan de verdere verspreiding van het gedachtegoed van continu verbeteren. Daarnaast verzorgt ze o.a. in samenwerking met de AVS, verschillende leergangen op het gebied van leidinggeven aan een onderzoeks- en verbetercultuur. 

Tessa Brummelkamp is sinds 2013 actief bij leerKRACHT. Hiervoor werkte ze als psycholoog bij verschillende GGZ-instellingen. Zij startte bij leerKRACHT als expertcoach. Sinds ruim een jaar werkt ze als programmateamleider bij het Centrale Team van de stichting en is ze onder meer verantwoordelijk voor de verschillende bijeenkomsten en de HR van de stichting.  

Via deze weg willen we Jacqueline en Tessa feliciteren met hun benoeming. In de komende jaren bouwt stichting leerKRACHT verder aan het beschikbaar stellen van de methodiek en aanpak voor duizenden leraren en schoolleiders in Nederland in het po, vo en mbo. We kijken uit naar de toekomst.  

Jacqueline van Zuijlen

Jacqueline van Zuilen - Expertcoach en bestuurslid

Tessa Brummelkamp

Tessa Brummelkamp - bestuurslid