Jelle Verwer benoemd tot directeur Stichting leerKRACHT

Jelle nam op 3 november deze rol over van oprichter Jaap Versfelt. Jaap is nog lid van de raad van toezicht.

Jelle ging in 2014 aan de slag bij leerKRACHT. Hij is opgeleid als leraar basisonderwijs en werkte op scholen in Hoorn en Amsterdam, voordat hij schoolleider werd van de Nederlandse school in Kuala Lumpur, Maleisië. Naast zijn leraarschap studeerde Jelle theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij afstudeerde op het werk van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. Binnen leerKRACHT begeleidde Jelle als Expertcoach schoolteams in Noord-Holland en werkte daarna in het centrale team aan het vergroten van onze impact op scholen.

leerKRACHT kende de afgelopen jaren een snelle groei in het po, vo en mbo. Inmiddels werken meer dan 1.500 scholen met meer dan een half miljoen leerlingen met de leerKRACHT-aanpak. Het is de ambitie van de stichting om de methodiek en aanpak in de komende jaren voor nog duizenden scholen toegankelijk te maken.

Kortom, ambities te over voor Stichting leerKRACHT, nu geleid door Jelle Verwer!

jelle verwer directeur