Lid van de medezeggenschapsraad: hoe goed is het onderwijs bij jullie op school?