Ouderbetrokkenheid

Samenwerken met ouders, een schoolvoorbeeld

Een schoolvoorbeeld van ouderbetrokkenheid

De Kweekvijver in Oostzaan startte het vorig schooljaar met de aanpak van stichting leerKRACHT. De schoolleiding zette vanaf het begin de aangeboden werkwijze ook in voor het contact met de ouders. In dit artikel 3 voorbeelden:

  • De ouderarena
  • Bedrijfsbezoeken via ouders
  • Ouderbord

Ouderarena


Een effectieve invulling van de ouderavond

Tijdens de officiële leerKRACHT aftrap op de school werd er een leerlingarena georganiseerd: een groepje leerlingen ging, onder begeleiding van schoolleider Willemeyne, met elkaar in gesprek over de school. Dit naar aanleiding van een aantal vragen die de docenten van tevoren met elkaar hadden opgesteld. De docenten nemen de luisterende rol aan en halen op een later moment op wat ze gehoord hebben en of dat reden is om hun (jaar)doelen bij te stellen.

Diezelfde avond was er een ouderavond. De dynamiek die loskwam bij de leerlingarena was zó positief dat Willemeyne ter plekke besloot om ‘s avonds te beginnen met een ouderarena. Hoe ervaren de ouders de school? Wat zien ze als kenmerkend voor De Kweekvijver? Wat zou vaker moeten gebeuren? Wat zou er anders kunnen?

En net als ‘s ochtends bij de leerlingen kwam er ook hier een levendig gesprek uit voort. De ouders vonden de opzet van een arena erg leuk. Zo hoorden ze ook eens van andere ouders hoe zij de school ervaren. Ze voelden zich serieus genomen. Vanuit het gesprek werden er doelen en actiepunten opgesteld. Zo zijn bijvoorbeeld de ideeën van de ouders over het social-mediabeleid overgenomen.


Wil je meer weten over onze ervaringen met ouderbetrokkenheid? Bedrijfsbezoek via ouders


Leraren gaan kijken bij een bedrijf waar ouders werken

Het bleef niet alleen bij een ouderarena. Stichting leerKRACHT organiseert ieder jaar een bedrijfsbezoek. De leerKRACHT-aanpak is gestoeld op de LEAN-methodiek waarmee (wereldwijd) al vele bedrijven jarenlang werken. We nemen de schoolleiding en leraren mee naar zo’n bedrijf om te horen hoe zij de LEAN manier van werken hebben opgepakt. Scholen doen hier enorm veel inspiratie op.

Bedrijven hebben al een heel traject van successen en hobbels afgelegd en dan is het mooi om te zien en horen hoe ze daarmee zijn omgegaan. En hoe zien hun borden eruit? Op welke manier werken zij aan groepsprocessen? Hoe geven zij hun retrospectief vorm? Hoe gaan zij met weerstand om?

Het mag duidelijk zijn: die bedrijfsbezoeken zijn populair. Maar helaas kan maar een klein deel van het schoolteam op bedrijfsbezoek. Daarover waren de docenten op De Kweekvijver teleurgesteld. Nou, dacht de schoolleiding, dan gaan we zélf een bedrijfsbezoek via de ouders organiseren. Ze heeft de ouders benaderd met de vraag: bij wie op het werk men de LEAN-methode hanteert en bij wie het docententeam welkom was.

Er reageerden direct twee ouders. Alle docenten zijn bij het werk van één van hen op bezoek geweest (De Nederlandse Bank) en dit schooljaar gaat men bij het werk van een andere ouder langs. Ouders vinden het erg leuk om te merken dat de school met een aanpak bezig is die zij kennen én dat men de school vooruit kan helpen.


Ouderbord


Ouders mee laten denken over doelen en acties

Een onderdeel dat De Kweekvijver nog wil oppakken is het Ouderbord: Aan het begin van de ouderbijeenkomst eerst even met elkaar inchecken en vervolgens doelen die de ouders en school willen oppakken met elkaar bepalen en de daaruit voortvloeiende actiepunten op het bord zetten. Een mooie manier van samen de verantwoordelijkheid nemen voor de school.

Maar zoals gezegd een Ouderbord zit nog in de pijplijn.

Elke dag samen een beetje beter, toch?


Wil je meer weten over onze ervaringen met ouderbetrokkenheid? 


Verwante onderwerpen

Stem van de leerling
Bord in de klas
Lean onderwijs


Wat is ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind. Het wordt dan ook van groot belang geacht dat opvoeders en onderwijsprofessionals samenwerken. Het uitgangspunt is dat wanneer er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen ouders en school, de kans vergroot dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien.


Videomateriaal

Elke dag samen een beetje beter in het onderwijs en het bedrijfsleven.Meer informatie

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school.

Lees meer

Ouderbetrokkenheid, hoe kunnen scholen betrokkenheid van ouders versterken

Hoe kunnen scholen betrokkenheid van ouders versterken en wat vraagt dit van de leerkrachten?

Lees meer

School en ouders: samen sterker dan alleen!

Investeren in ouderbetrokkenheid loont, omdat leerlingen er beter van worden.

Lees meer

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Wanneer er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen ouders en school, is de kans groter dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien.

Lees meer

Wil je meer weten over onze ervaringen met ouderbetrokkenheid?