Methode leerKRACHT

Verbetering onderwijskwaliteit door gestructureerde samenwerking

Ruim 10 jaar geleden maakte de RVKO voor het eerst kennis met de methodiek leerKRACHT, in het kader van de verbetercultuur. Inmiddels maken veel scholen gebruik van deze evidence based aanpak voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de onderlinge samenwerking. Bovenschools begeleider verbetercultuur Evelyne Derks sprak met drie collega’s over de ontwikkeling van de schoolcultuur met behulp van leerKRACHT.

Tekst: Philip Reedijk, Maas Communicatie

RVKO

Lees meer

Lees het hele artikel