In de media: leerKRACHT in Trouw

Zorg dat kinderen beter gaan leren lezen, schrijven en rekenen, waarschuwt de onderwijsinspectie

In ‘De staat van het onderwijs’ roept de Onderwijsinspectie opnieuw op tot structurele verbetering van de vakken taal en rekenen. De problemen zijn dit coronajaar alleen maar groter geworden, de kansenongelijkheid is gegroeid.

Lees het hele artikel op Trouw.nl of klik op de pdf om het artikel te vergoten.