leerKRACHT mentoring project

Help samen het Nederlands onderwijs te versterken en zelf honderden kinderen meer kansen te bieden

Help samen het Nederlands onderwijs te versterken en zelf honderden kinderen meer kansen te bieden


Teamleiders en managers uit bedrijven kunnen met één dag van hun tijd – gebruik makend van hun ervaring met continu verbeteren (Lean, Agile-scrum, ..) – het onderwijs voor honderden kinderen structureel helpen verbeteren. Daarvoor organiseert Stichting leerKRACHT een mentoring project met schoolleiders die deelnemen aan het leerKRACHT-programma, waarmee zij een verbetercultuur op hun school realiseren. Waarom is dit project überhaupt nodig? Hoe ziet zo’n verbetercultuur eruit? Wat vergt dat van de schoolleider? Hoe kun jij daar als mentor bij helpen? En waar kun je je aanmelden? Voor beter onderwijs en meer kansen voor kinderen.


Het Nederlands onderwijs holt achteruit

Onderwijs is het fundament van onze kenniseconomie en de toekomst van onze kinderen. In de afgelopen decennia heeft goed onderwijs Nederland een sterke uitgangspositie gebracht: in 2019 werd Nederland door het World Economic Forum uitgeroepen tot de sterkste economie van Europa. Ook behoren onze kinderen tot de gelukkigste van Europa. Dit fundament staat echter onder druk. Waar Nederland voorheen een van de beste onderwijssystemen ter wereld kende, is dat niet langer het geval: we zijn een Europese middenmoter geworden. Tegelijkertijd is de kansenongelijkheid in ons onderwijs in die zelfde periode bijna verdubbeld. 25% van de 15-jarige kinderen zijn functioneel analfabeet, concludeert de Onderwijsinspectie, een lot dat met name kinderen van laag opgeleide ouders treft. De Corona-crisis heeft deze verschillen tussen kinderen verder vergroot.

De oplossing is simpel: een goede leraar voor de klas

Een goede leraar voor de klas en een goede schoolleider in de school maken het verschil, daar is enorm veel bewijs voor. In het McKinsey-rapport over het Nederlands onderwijs uit april 2020 is terug te lezen wat er nodig is om het potentieel van leraren te ontketenen: dat is een verbetercultuur op alle scholen. Dat is een cultuur waarin leraren van elkaar leren en samen, in kleine stapjes, het onderwijs steeds beter maken. In bedrijven en ziekenhuizen welbekend onder namen als Lean, Agile-scrum, continu verbeteren, etc.

Stichting leerKRACHT creëert een verbetercultuur op 1.000 Nederlandse scholen

Stichting leerKRACHT, een goede doelen stichting opgericht in 2012, helpt scholen zo’n verbetercultuur te creëren (zie de leerKRACHT-website). Acht jaar na haar start werken al 1.000 scholen met de leerKRACHT-aanpak. Onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien: scholen die met leerKRACHT werken creëren binnen één jaar een lerende cultuur op school. Daarbij maakt de leerKRACHT-aanpak gebruik van stand-up meetings voor lerarenteams (‘bordsessies’), gezamenlijk lesontwerp en onderlinge lesbezoeken door leraren en de stem van de leerling om hun input en feedback te krijgen.


Korte video (2 minuten) met een korte impressie van de leerKRACHT-aanpak

impact


Wil jij deelnemen aan het mentoring project?


Schoolleiders zijn hierbij cruciaal en ervaren een grote verandering in hun rol

Schoolleiders die met leerKRACHT aan de slag gaan om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren ondervinden dat ze opnieuw moeten nadenken over hun rol als leidinggevende. De gemiddelde Nederlandse schoolleider besteedt veel tijd aan administratie en vergaderen en relatief weinig aan onderwijskundig leiderschap. Met leerKRACHT verandert dit sterk. In hun nieuwe rol zien we schoolleiders idealiter dit doen:

  • Overtuiging: zorgen voor hoge ambities in het team; volhouden bij verander-moeheid
  • Voorbeeldgedrag: aanwezig zijn bij bordsessies; leraren om feedback vragen
  • Facilitering: zorgen voor tijd in het rooster voor alle leraren en deze tijd bewaken
  • Vaardigheden: zelf leren bordsessies te houden in het MT en effectief feedback te geven

In bedrijven die werken met ‘Lean’ of ‘Agile-scrum’ hebben teamleiders en managers veel ervaring met het creëren, onderhouden en uitbouwen van een verbetercultuur. Deze kennis en ervaring is voor schoolleiders enorm relevant.

Doel mentoring

We gaan schoolleiders van honderden leerKRACHT-scholen één op één koppelen aan teamleiders en managers uit bedrijven die ervaring hebben met continu verbeteren. Elk koppel gaat drie keer met elkaar in gesprek. Daarmee verwachten we dat schoolleiders meer vertrouwen krijgen in de goede afloop van hun leerKRACHT-avontuur, concrete ideeën krijgen over hoe ze leiding kunnen geven in een school met een verbetercultuur en tips krijgen om zich een nieuwe stijl van leidinggeven eigen te maken. Daarmee wordt de kans van slagen van leerKRACHT op hun scholen groter, waardoor het onderwijs voor honderden kinderen duurzaam beter wordt.

Wat vergt dit van jou als mentor uit het bedrijfsleven?

De totale tijdbesteding is één werkdag, verspreid over drie activiteiten:

  • Voorbereidend webinar (1,5 uur in oktober). Je volgt een webinar waarin je wordt meegenomen in de staat van het onderwijs, hoe een verbetercultuur op scholen eruit ziet, hoe we die cultuur creëren, wat dit van de schoolleider vergt en hoe je als mentor daarbij kunt ondersteunen.
  • Koppeling en planning bijeenkomsten (1 uur in november). Je wordt daarna gekoppeld aan een schoolleider in de regio. Je hoort van ons wie dat is. Je plant daarna samen drie 1 op 1 bijeenkomsten verspreid over 4 tot 5 maanden.
  • Drie bijeenkomsten van 2 uur (verdeeld over de periode november 2021 tot maart 2022). Deze bijeenkomsten kunnen ‘in persoon’ bij het bedrijf of op de school, maar mogen online, dat is aan elk koppel mentor-schoolleider om zelf te bepalen. We zorgen voor een ‘handvat’ voor elk gesprek, maar het staat je vrij om samen met de schoolleider hier een andere invulling aan te geven.

Wat bieden we jou als mentor?

  • Zelf: met je eigen expertise (continu verbeteren) het onderwijs op één school met honderden kinderen structureel beter maken en hen de kansen bieden die ze verdienen.
  • Samen met andere mentoren: een enorme boost geven aan de kwaliteit van het Nederlands onderwijs en 15 jaar achteruitgang stoppen en ombuigen.

Wil jij je aanmelden of de brochure downloaden?