Help samen het Nederlands onderwijs te versterken en zelf honderden kinderen meer kansen te bieden

KORTE VIDEO (2 MINUTEN) MET EEN IMPRESSIE VAN DE LEERKRACHT-AANPAK

Schoolleiders zijn hierbij cruciaal en ervaren een grote verandering in hun rol

Schoolleiders die met leerKRACHT aan de slag gaan om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren ondervinden dat ze opnieuw moeten nadenken over hun rol als leidinggevende. De gemiddelde Nederlandse schoolleider besteedt veel tijd aan administratie en vergaderen en relatief weinig aan onderwijskundig leiderschap. Met leerKRACHT verandert dit sterk. In hun nieuwe rol zien we schoolleiders idealiter dit doen:

 • Overtuiging: zorgen voor hoge ambities in het team; volhouden bij verander-moeheid
 • Voorbeeldgedrag: aanwezig zijn bij bordsessies; leraren om feedback vragen
 • Facilitering: zorgen voor tijd in het rooster voor alle leraren en deze tijd bewaken
 • Vaardigheden: zelf leren bordsessies te houden in het MT en effectief feedback te geven

In bedrijven die werken met ‘Lean’ of ‘Agile-scrum’ hebben teamleiders en managers veel ervaring met het creëren, onderhouden en uitbouwen van een verbetercultuur. Deze kennis en ervaring is voor schoolleiders enorm relevant.

Doel mentoring

We gaan schoolleiders van honderden leerKRACHT-scholen één op één koppelen aan teamleiders en managers uit bedrijven die ervaring hebben met continu verbeteren. Elk koppel gaat drie keer met elkaar in gesprek. Daarmee verwachten we dat schoolleiders meer vertrouwen krijgen in de goede afloop van hun leerKRACHT-avontuur, concrete ideeën krijgen over hoe ze leiding kunnen geven in een school met een verbetercultuur en tips krijgen om zich een nieuwe stijl van leidinggeven eigen te maken. Daarmee wordt de kans van slagen van leerKRACHT op hun scholen groter, waardoor het onderwijs voor honderden kinderen duurzaam beter wordt.

Wat vergt dit van jou als mentor uit het bedrijfsleven?

De totale tijdbesteding is één werkdag, verspreid over drie activiteiten:

 • Voorbereidend webinar (1,5 uur in oktober). Je volgt een webinar waarin je wordt meegenomen in de staat van het onderwijs, hoe een verbetercultuur op scholen eruit ziet, hoe we die cultuur creëren, wat dit van de schoolleider vergt en hoe je als mentor daarbij kunt ondersteunen.
 • Koppeling en planning bijeenkomsten (1 uur in november). Je wordt daarna gekoppeld aan een schoolleider in de regio. Je hoort van ons wie dat is. Je plant daarna samen drie 1 op 1 bijeenkomsten verspreid over 4 tot 5 maanden.
 • Drie bijeenkomsten van 2 uur (verdeeld over de periode november 2021 tot maart 2022). Deze bijeenkomsten kunnen ‘in persoon’ bij het bedrijf of op de school, maar mogen online, dat is aan elk koppel mentor-schoolleider om zelf te bepalen. We zorgen voor een ‘handvat’ voor elk gesprek, maar het staat je vrij om samen met de schoolleider hier een andere invulling aan te geven.

Wie zoeken we als mentor?

 • We zoeken leidinggevenden met minimaal 3 tot 5 jaar ervaring als leidinggevende
 • We zoeken mensen met minimaal 5 jaar ervaring met continu verbeteren, dat mag in verschillende rollen en met verschillende soorten continu verbeteren: Lean, Agile-scrum, TPM, etc.
 • Je geeft leiding aan een team van meer dan 15 medewerkers

Wat bieden we jou als mentor?

 • Zelf: met je eigen expertise (continu verbeteren) het onderwijs op één school met honderden kinderen structureel beter maken en hen de kansen bieden die ze verdienen.
 • Samen met andere mentoren: een enorme boost geven aan de kwaliteit van het Nederlands onderwijs en 15 jaar achteruitgang stoppen en ombuigen.

UPDATE: ER HEBBEN ZICH INMIDDELS VOLDOENDE MENTOREN ZICH AANGEMELD. Je kan via onderstaande button je interesse kenbaar maken. Wellicht zoeken we in een later stadium nog mentoren

Heb je vragen over dit project?

NL2025

Wil jij je interesse als mentor kenbaar maken?

logo leerkracht

Wil jij deze informatie later nog eens nalezen?

kaizen