Help samen het Nederlands onderwijs te versterken en zelf honderden kinderen meer kansen te bieden

Door deel te nemen aan ons mentoringprogramma kan jij als teamleider, manager of Lean, CI-, Agile-scrum expert uit het bedrijfsleven bijdragen. Want jouw kennis en ervaring met continu verbeteren is voor schoolleiders en leraren enorm relevant! Schoolleiders en leraren van 1.500 scholen met meer dan 550.000 leerlingen creëren met hulp van Stichting leerKRACHT een verbetercultuur op hun scholen. Voor beter onderwijs en meer werkplezier.

Schoolleiders en leraren zijn hierbij cruciaal en ervaren een grote verandering in hun rol

Schoolleiders en leraren die met leerKRACHT aan de slag gaan om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren ondervinden dat ze opnieuw moeten nadenken over hun rol als leidinggevende of leraar. De gemiddelde Nederlandse schoolleider besteedt veel tijd aan administratie en vergaderen en relatief weinig aan onderwijskundig leiderschap. De gemiddelde leraar staat er alleen voor in de klas. Met leerKRACHT verandert dit sterk.

Schoolleiders moeten leren hoe zij op de werkvloer leiding geven aan teams die elke dag werken aan het verbeteren van de lespraktijk.
Leraren worden vrijgemaakt om als ‘schoolcoach’ een team van leraren mee te nemen in continu verbeteren.

Jouw expertise

In bedrijven die werken met ‘Lean’ of ‘Agile-scrum’ hebben teamleiders en managers veel ervaring met het creëren, onderhouden en uitbouwen van een verbetercultuur. Deze kennis en ervaring is voor schoolleiders enorm relevant. Het helpt hen vorm te geven aan gespreid leiderschap waarin ze samen met schoolcoaches een voorbeeldrol hebben binnen het team om het continu verbeteren te creëren in de school.

Doel mentoring

We gaan schoolleiders en leraar-schoolcoaches die deelnemen aan het leerKRACHT inspiratie-programma koppelen aan Teamleiders, Managers, Lean-managers, CI-managers en Lean-experts, CI-experts, Scrum-masters en Agile-coaches uit bedrijven die ervaring hebben met continu verbeteren. Elk koppel gaat drie keer met elkaar in gesprek. Daarmee verwachten we dat schoolleiders meer vertrouwen krijgen in de goede afloop van hun leerKRACHT-avontuur, concrete ideeën krijgen over hoe ze leiding kunnen geven in een school met een verbetercultuur en tips krijgen om zich een nieuwe stijl van leidinggeven eigen te maken. Schoolcoaches/leraren ervaren hoe ze in de praktijk vorm kunnen geven aan het continu verbeteren binnen hun team en ervaren dat het cyclisch werken een duurzame manier van samenwerken is. Daarmee wordt de kans van slagen van leerKRACHT op hun scholen groter, waardoor het onderwijs voor honderden kinderen duurzaam beter wordt.

Wat vergt dit van jou als mentor uit het bedrijfsleven?

De totale tijdbesteding is één werkdag, verspreid over drie activiteiten:

  • 29 november: Voorbereidend webinar (1 uur). Je volgt een webinar waarin je wordt meegenomen in de staat van het onderwijs, hoe een verbetercultuur op scholen eruit ziet, hoe we die cultuur creëren, wat dit van de schoolleider en schoolcoach vergt en hoe je als mentor daarbij kunt ondersteunen.
  • Koppeling en planning bijeenkomsten (1 uur in november). Daarna koppelen we je als leidinggevende aan een schoolleider en als expert/coach aan een schoolcoach in de regio. Samen plan je daarna drie 1-op-1 bijeenkomsten verspreid over 4 á 5 maanden.
  • Drie bijeenkomsten van 2 uur (verdeeld over de periode december 2023 tot april 2024). Deze bijeenkomsten kunnen ‘in persoon’ bij het bedrijf of op de school, maar mogen online, dat is aan elk koppel om zelf te bepalen. We zorgen voor een ‘handvat’ voor elk gesprek, maar het staat je vrij om hier samen een andere invulling aan te geven.

Wie zoeken we als mentor?

• We zoeken leidinggevenden, Lean-managers, CI-managers met minimaal 3 tot 5 jaar ervaring als leidinggevende.
• Je geeft leiding aan een team van meer dan 15 medewerkers.
óf
• Lean-experts, CI-experts, Scrum-masters, Agile-coaches of een vergelijkbare rol met minimaal 3 tot 5 jaar ervaring.
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met continu verbeteren. Dit mag in verschillende rollen en met verschillende soorten continu verbeteren: Lean, Agile-scrum, TPM, etc.

Wat bieden we jou als mentor?

  • Zelf: Je neemt een kijkje in elkaars keuken en coacht elkaar op vraagstukken rondom continu verbeteren, vanuit gelijkwaardigheid. Door deze verbinding help je elkaar en draag je bij aan het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven.
  • Samen met andere mentoren: een enorme boost geven aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs en 15 jaar achteruitgang stoppen en ombuigen.

Je kan je via onderstaande button aanmelden. We zien je reactie graag tegemoet!

KORTE VIDEO (2 MINUTEN) MET EEN IMPRESSIE VAN DE LEERKRACHT-AANPAK
NL2025
kaizen

Vragen over dit programma?

Stuur dan een mailtje naar:

Marleenvandevecht@stichting-leerkracht.nl of

Ellissiems@stichting-leerkracht.nl

 

Heb je vragen over dit programma?

Stuur dan een mailtje naar:

Marleenvandevecht@stichting-leerkracht.nl of

Ellissiems@stichting-leerkracht.nl

Wil jij je inschrijven als mentor uit het bedrijfsleven?

Wil jij deze informatie later nog eens nalezen?

NL2025
kaizen
logo leerkracht