leerkrachten Jolien en Eline Elimschool

Met leerKRACHT op zoek naar een nieuwe schooldirecteur

In amper twee jaar zit de leerKRACHT-methodiek in het dna van de Elimschool in Nieuwerkerk aan den IJssel. Voor het team was het dan ook vanzelfsprekend en zelfs noodzakelijk om leerKRACHT-elementen in te brengen bij de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur. Elk sollicitatiegesprek begon met een bordsessie. Zowel sollicitanten als sollicitatiecommissie waren zeer te spreken over deze aanpak. “Hoe meer we onze werkwijze integreren in alles wat we doen, des te krachtiger het wordt”, vindt Eline de Nood, leraar en lid van het MT van de Elimschool en betrokken bij de sollicitatieprocedure.

“Elk moment dat we bij elkaar zijn, of dat nou met het team is, of in de klas, beginnen we met een bordsessie’, vertelt Jolien den Ouden. Jolien is IB-er en vervangt de interne leerKRACHT-schoolcoach tijdens haar verlof. In de twee jaar dat de Elimschool bezig is, zijn ze al heel ver. Zo ver dat de leerKRACHT-methodiek onlosmakelijk verbonden is met het team.
Zowel Eline als Jolien zijn lid van het managementteam van de Elimschool en vanuit die functie nauw betrokken bij de sollicitatieprocedure voor eerst een interim-directeur voor de periode van een jaar en vervolgens een nieuwe directeur. “Het kostte wat overredingskracht bij het bestuur, maar we zijn blij dat we standvastig zijn geweest om onze leerKRACHT-methodiek in te brengen in de sollicitatiegesprekken”.

 • TIP 1

  Hoe meer je je werkwijze van continu verbeteren integreert in alles wat je doet, hoe krachtiger het wordt. Het geheel is meer dan de som der delen.
Eline de Noord en Jolien den Ouden - leerkrachten Elimschool

Eline de Noord en Jolien den Ouden


Samen over onderwijs praten

“De Elimschool heeft acht groepen en is de samenleving in het klein. Het is een christelijke school met leerlingen uit alle lagen van de samenleving en met verschillende culturele achtergronden”, typeert Jolien de school. “Ouders kiezen duidelijk voor de kwaliteit van de school en de normen en waarden die we hanteren. Lang niet alle kinderen hebben een christelijke achtergrond. We werken met een enthousiast team.”
“Soms zijn we wat té enthousiast, té ambitieus”, vult Eline aan. “We willen altijd beter, meer, groter…. Over het algemeen wil iedereen zich daar heel graag voor inzetten. Ik denk dat dit vooral met onze persoonlijkheden te maken heeft. Ik vind dat positief, maar het kan ook je valkuil zijn.”
“Dat klopt”, lacht Jolien, “we denken al snel: ‘Hé, dit kunnen wij wel!’.”

Twee jaar geleden introduceerde de toenmalige directeur leerKRACHT op de Elimschool. Eline herinnert het zich nog goed: “Nadat we ons erin verdiept hadden, leek het ons goed om te onderzoeken of de methodiek ons zou helpen om tot een professionelere cultuur te komen. Een deel van het team heeft een aantal bijeenkomsten van de stichting bijgewoond en we zijn dat jaar na de herfstvakantie schoolbreed van start gegaan.


De tools van leerKRACHT hebben ons vanaf het begin gelegenheid geboden om, veel meer dan we tot dan toe deden, samen over onderwijs te praten en er samen mee bezig te zijn. De gezamenlijke lesvoorbereiding hebben we al snel omgedoopt tot ‘GO’, wat staat voor ‘gezamenlijk ontwerp’. Dat hoeft niet alleen te gaan over lesontwerp, maar kan bijvoorbeeld ook het samen ontwerpen van een taakkaart omvatten, of het vaststellen van het rooster volgens het vijf gelijke dagen-model, waar we nu middenin zitten.”

 • TIP 2

  Gebruik de tools van leerKRACHT om samen daadwerkelijk aan het onderwijs te werken.

DNA

“We werken met een teambord, of eigenlijk zijn dat er twee: het maandagbord en het donderdagbord”, licht Jolien toe. “Ook in elke groep werken we met de leerlingen met het bord. Een fysiek bord, zodat we er dagelijks op verschillende momenten op kunnen kijken en naar kunnen verwijzen. Bovendien organiseren we regelmatig leerlingarena’s. Sinds kort werken we ook tijdens ouderavonden en tienminutengesprekken met het bord, vooral omdat we de ouders willen laten wennen aan onze werkwijze, maar het is ook gewoon heel functioneel. Het is immers onze vaste overlegstructuur. Het bord is heel makkelijk om te kijken wat er vorige keer was afgesproken en waar je verder mee wil gaan. Het geeft structuur.”

 • TIP 3

  Het bord is ook prima in te zetten voor activiteiten met ouders, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden en tienminutengesprekken. Het werkt niet alleen functioneel, ouders raken zo ook meteen vertrouwd met de werkwijze van school, team en leerlingen.

Inmiddels zit de leerKRACHT-methodiek zo in het dna van het team van de Elimschool, dat ze dat ook uit wilden stralen tijdens de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur. Eline vertelt: “We waren driekwart jaar op weg met leerKRACHT, toen onze directeur een andere baan kreeg. Wat zou het zonde zijn als we weer terug zouden moeten naar de oude manier van werken. We gingen op zoek naar een sterke interim-directeur voor een jaar, om in die tijd rustig op zoek te kunnen gaan naar een vaste directeur. We hebben ons er hard voor gemaakt om tijdens het sollicitatiegesprek voor de interimmer de leerKRACHT-methodiek in te passen. We zijn de gesprekken gestart met het bord. Groot voordeel was ook dat hiermee direct het ijs gebroken was. Bovendien ruimden we tijd in om ons inspiratieverhaal te vertellen. De sollicitanten kregen zo snel een goed beeld waar we als school en als team staan en waar we naartoe willen.

 • TIP 4

  Werk je met leerKRACHT en komt er een vacature als schoolleider bij jou op school? Zorg ervoor dat de nieuwe schoolleider deze manier van (samen)werken omarmt.

We gebruiken hiervoor de metafoor van de boot met het team aan boord, dat naar de vuurtoren vaart. In het begin stonden we nog wat wankel, maar al snel werd dat standvastiger, omdat koers en einddoel helder zijn. Samen sterk met hart en handen en als een olievlek moet onze cultuur van elke dag een beetje beter zich uitbreiden naar onze leerlingen en hun ouders. We zochten geen kapitein, niet iemand die het roer omgooit, maar een loods die met ons meevaart, ons begeleidt bij de ingeslagen koers en ons behoedt voor zandbanken. Gezamenlijk houden we onze ogen gericht op de kaart. We benoemen de successen, de kracht van de school, maar we vroegen ook naar de successen van de sollicitanten.”

Eerlijk

De sollicitanten wisten dat de leerKRACHT-methodiek voor het Elim-team belangrijk is en dat onderdelen als de check-in en het bord een rol zouden spelen tijdens de sollicitatiegesprekken. “De sollicitanten voelden zich niet overvallen”, weet Jolien nog goed. “Integendeel, omdat we zelf ook heel eerlijk vertelden dat we het best spannend vonden, een gesprek voor een nieuwe directeur, ook al zou hij of zij maar een jaar blijven. Juist die open, kwetsbare opstelling gaf de sollicitanten een gerust gevoel, vertelden ze ons. Dat gold ook voor de check-uit aan het eind van de gesprekken. Ook dat werd door iedereen als heel prettig ervaren. Overigens werden de gesprekken door de inbreng van de leerKRACHT-tools niet langer, maar eerder meer to the point.”
De interim-directeur werd voor een jaar aangesteld. Halverwege dat jaar werd gestart met de zoektocht naar een vaste directeur. Wederom hebben Jolien en Eline gepleit om opnieuw de leerKRACHT-methodiek een belangrijke rol te geven bij de sollicitatieprocedure. De reden waarom ze dat opnieuw moesten bepleiten, was vooral dat er een ander selectiebureau bij betrokken was. “Maar omdat we ons daar heel sterk voor hebben gemaakt, is het ons gelukt”, zegt Eline trots. “En met succes”, vult Jolien aan. “We voelden direct met welke kandidaat we op één lijn zaten en zij is dan ook onze nieuwe directeur geworden. Overigens kan Wilma, onze nieuwe directeur, wel meer de rol van kapitein op zich nemen. Ze is immers ook verantwoordelijk voor het beleid op de langere termijn.”

Advies

Eline vindt het mooi dat iedereen die vanuit de school aan de sollicitatieprocedure voor de interim-directeur heeft deelgenomen elkaar feedback heeft gegeven op zijn of haar inbreng. “Daardoor hebben we het de tweede keer nog weer beter gedaan. Elkaar feedback geven zit inmiddels zo in ons systeem, dat we dat zelfs bij in dit geval een sollicitatieprocedure gebruiken. Ook daar geldt: elke dag of, in dit geval elke keer, een beetje beter. We hadden ook de indruk dat de sollicitanten het een fijne manier vonden. Van Wilma hebben we dat in ieder geval terug gehoord.”
Voor de collega’s bij andere leerKRACHT-scholen hebben de dames nog een welgemeend advies. “Als je werkwijze van ‘elke dag een beetje beter’ zo in je systeem zit, pas het dan ook toe in sollicitatieprocedures. Voor ons was het essentieel, zeker omdat het ging om een leidinggevende functie. Zo merk je meteen of je samen op één lijn zit.”

 • TIP 5

  Als je werkwijze van ‘elke dag een beetje beter’ zo in je systeem zit, pas het dan ook toe in sollicitatieprocedures. Zo merk je meteen of je samen op één lijn zit. Het geeft een ‘wij-gevoel’, in plaats dat je tegenover elkaar zit als bij een soort ondervraging.

Wilma van der Blom, directeur van de Elimschool: “Ik kijk terug op een verfrissend en eigentijds sollicitatiegesprek. Doordat we met z’n allen bij het bord begonnen, werd direct de spanning doorbroken. Het voelde meteen of je allemaal in een gelijke positie zat. Om de beurt vertelden alle aanwezigen hoe ze zich voelden. Het gaf meteen een ‘wij-gevoel’, in plaats dat je tegenover elkaar zit als bij een soort ondervraging. De leerKRACHT-methodiek was op dat moment nog niet met mij verweven, maar ik had me er voor het gesprek wel in verdiept. Het sprak me direct aan.
Inmiddels ben ik hier alweer een tijdje werkzaam als directeur. We gaan door op de ingeslagen weg. De werkwijze van het team voelt heel natuurlijk en we zullen ons alleen maar meer inzetten om het onderwijs elke dag nóg beter te maken.”