Online intervisie…rust en diepgang na alle hectiek

Heb je ook het gevoel dat je heel veel geleerd hebt in de afgelopen periode maar tegelijkertijd met allerlei vraagstukken zit? Hoe bereik ik die kwetsbare leerling? Wat kan ik doen om ouders te ondersteunen? Hoe houd ik balans tussen werk en privé? In alle drukte van het organiseren van leren op afstand, kan een uurtje intervisie met je collega’s een comfortabele manier zijn om elkaar verder te helpen. Het verbindt, maar geeft ook verdieping. En het blijkt online ook prima te werken! We probeerden het zelf uit en vervolgens met een aantal schoolleiders. Deze ervaring hebben we verwerkt in een stappenplan waarmee je online een intervisie kunt faciliteren.

Bij intervisie is het belangrijk dat de deelnemers een gelijkwaardige rol hebben. Daarmee geef je deelnemers de mogelijkheid om zich kwetsbaar op te stellen en kun je je goed verplaatsen in de vraagstukken van de anderen. Denk aan een groep leraren bij elkaar of schoolleiders onderling. Net als bij een ‘gewone’ intervisie, hebben we gemerkt dat ook online de ‘stilte’ heel prettig is. Daarbij denkt iedereen even na en geeft vervolgens pas zijn of haar reactie. In deze periode waarin we heel druk zijn met van alles te organiseren, is dit een prettige manier om even letterlijk en figuurlijk stil te staan. Hieronder volgen de stappen die je als facilitator neemt om de intervisie te begeleiden. Als facilitator doe je zelf niet mee met de intervisie, je begeleidt het gesprek.

Ben je benieuwd naar de inhoud van de leerKRACHT-aanpak? Én wil je zelf horen en zien hoe scholen met onze aanpak online en offline werken, meld je dan aan voor één van onze webinars!


Voorbereiding

  • Zorg voor een digitale uitnodiging met link naar de ruimte waar je de intervisie houdt, maximaal 5 à 6 deelnemers. Gebruik een programma waarmee je elkaar kunt zien en tegelijkertijd kunt chatten. Wij gebruikten Microsoft Teams.
  • Stuur de deelnemers onderstaand stappenplan zodat ze voorbereid zijn.

Stap 1Webinar Volgen

Facilitator geeft een korte inleiding: met deze methode wordt men uitgedaagd vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn in plaats van zelf meteen advies te geven hoe het beter kan. Uiteindelijk maakt de inbrenger zelf de afweging waar hij of zij mee aan de slag gaat. Als facilitator geef je steeds aan bij welke stap jullie zijn en wat de bedoeling is. (5 min)

Stap 2

Iedereen brengt via de chat een vraagstuk in waarna de groep gezamenlijk een keuze maakt (herkenbaarheid, urgentie, belang) aan de hand van emoticons (de meeste stemmen gelden, bij gelijke stand opnieuw stemmen) om één daarvan te bespreken. (5 min)

Stap 3

De inbrenger licht zijn/haar vraagstuk verder zo kort en feitelijk mogelijk toe, facilitator schrijft mee in de chat. (2 min)

Stap 4

De andere deelnemers stellen via de chat vragen om de kern van het vraagstuk inzichtelijk te krijgen. Denk aan vragen over de situatie, het gedrag en handelen van de inbrenger. Belangrijk is dat er open en niet-suggestieve vragen worden gebruikt, zogenaamde wat en hoe vragen. Geen verkapte adviezen, dat komt later.
Iedere deelnemer doet dit individueel in een paar minuten stilte en plaatst daarna zelf max. 1 vraag in de chat. (5 min)

Stap 5

De facilitator loopt de vragen langs door ze voor te lezen en de deelnemer geeft kort antwoord op 2 à 3 vragen die hem of haar aan het denken hebben gezet. (5 min)

Stap 6

Naar aanleiding van de gestelde vragen analyseert de inbrenger de situatie en herformuleert mogelijk het vraagstuk. Facilitator plaats dit in de chat. (3 min)

Stap 7

De deelnemers geven vervolgens via de chat 1 (of meer) advies hoe de inbrenger kan handelen in de situatie. Dit doen zij vanuit de ‘ik’-boodschap. Iedere deelnemer denkt hierover na in een paar minuten stilte voordat hij of zij de adviezen in de chat plaatst. De facilitator loopt kort de adviezen langs met de inbrenger en vraagt waar nodig verduidelijking. (5 min)

Stap 8

De inbrenger geeft aan met welke tips en adviezen hij/zij wat gaat doen en bepaalt een actie(s) op korte termijn. (5 min)

Afronding

Tot slot is het goed het proces te evalueren met alle deelnemers. Iedere deelnemer krijgt het woord, geef als facilitator aan wie aan de beurt is door de naam te noemen. (5 min)


Wil je weten wat de leerKRACHT-aanpak voor je school kan betekenen? Hoe het aansluit bij jullie ambities en bij wat jullie al doen? Maak dan een afspraak voor een digitaal kennismakingsgesprek.