Samen leren tijdens een leerKRACHT-forum

Of je nu een eind op weg bent, of nog maar aan het begin van het leerKRACHT-traject staat, het is altijd inspirerend om ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere scholen. Voor iedereen die behoefte heeft aan voeding, verdieping, verfrissing en onderhoud biedt Stichting leerKRACHT bijeenkomsten in de vorm van fora aan. Een leerKRACHT-forum vindt in je eigen regio plaats. Het belangrijkste doel ervan is samen leren, zodat je met nieuwe inzichten en handvatten verder kunt werken aan ‘elke dag samen een beetje beter’.

Op 20 november 2019 kwam een gezelschap van leraren, schoolcoaches, schoolleiders en expertcoaches bijeen op een leerKRACHT-forum in Laren. Plaats van handeling was De Brink, college voor beroepsgericht vmbo/mavo. Leerlingen van deze school verzorgden drankjes, hapjes en de avondmaaltijd.

Juist omdat er tijdens een forumbijeenkomst zoveel verscheidenheid is tussen de aanwezigen, kun je veel van elkaar opsteken. In Laren waren leraren en schoolleiders aanwezig van scholen uit Noord-Holland en Utrecht die al een of meer jaren met leerKRACHT werken, maar ook van scholen die net zijn begonnen. Een deel van de aanwezigen werkt in het basisonderwijs, Anderen zijn werkzaam in het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of mbo. Waarom deze collega’s het nuttig vinden een leerKRACHT-forum te bezoeken, vertellen ze je graag zelf.


Behoefte aan aanscherping

Anke Visser en Tineke Stel van College De Kleine Prins in Utrecht zijn beiden leraar, mentor en intern leerKRACHT-coach op deze vso-school. Anke: ‘We zijn op onze school nu voor het derde jaar bezig met de leerKRACHT-methodiek. Na een jaar draaiden we al goed en hadden we geen reguliere ondersteuning meer nodig van leerKRACHT. Wel hebben we ons toen aangemeld voor het Inspiratieprogramma. Ik heb het gevoel dat het derde jaar voor ons een cruciaal jaar is. Als schoolcoaches hebben we behoefte aan aanscherping. Zijn we aan het doen wat we moeten doen? Denken en werken we op de manier, zoals Stichting leerKRACHT die ons heeft aangereikt?’ De beide schoolcoaches merkten dat in de loop van de tijd de doelen op de borden steeds omvangrijker werden. ‘Soms lijkt het alsof we weer met projectgroepen werken en dat was nou juist niet onze bedoeling want het moest juist behapbaar blijven’, legt Tineke uit. Anke en Tineke hopen tijdens de forumbijeenkomst van andere scholen te horen hoe ver zij zijn en wat ze doen om iedereen bij de les te houden, ondanks de waan van de dag. ‘We zien ernaar uit om weer bruisend van de ideeën verder te gaan. Dat nemen we in ieder geval mee naar school. Want wat is het toch plezierig om met elkaar uit te wisselen. Delen is zo belangrijk’, besluit Anke.Collega’s afwachtend

Ria Friesen is leraar en teamleider van de Werkplaats in Bilthoven. ‘In twee onderbouwteams van ons voortgezet onderwijs werken we sinds een half jaar met bordsessies. Dat werkt al best goed’, vindt Ria. ‘En, heel leuk, sommige leraren zijn zo enthousiast geworden, dat ze ook bordsessies doen met hun mentorgroepen. We zijn bewust klein begonnen. De trekkers op onze school zien de voordelen ervan in, maar collega’s zijn behoorlijk afwachtend. Daarom is het fijn dat we nu weten wat we kunnen halen op een forumbijeenkomst. Daarmee kunnen we op onze school verder.’


Forumbijeenkomst

Nieuwe dingen horen

Niels Evers is wiskundedocent op Scholengemeenschap Huizermaat in Huizen. Binnenkort start zijn school met leerKRACHT. Niels is gevraagd om één van de interne leerKRACHT-coaches te worden en heeft daar ja op gezegd. De forumbijeenkomst ziet hij als goede mogelijkheid om zich verder in leerKRACHT te verdiepen. ‘Als zoveel mensen ervaren dat leerKRACHT goed werkt, waarom zou het dan bij ons ook niet gaan werken?’, stelt Niels. ‘Ik denk dat we er als team in ieder geval niet slechter van worden. Ik hoor vandaag veel nieuwe dingen, dat neem ik allemaal mee naar Huizermaat.’


Leidende rol spannend

Pieter van der Kooij is docent consumptieve technieken bij de hotelschool van MBO Amersfoort. Pieter is sinds drie maanden intern coach. Die leidende rol vindt hij behoorlijk spannend. ‘Maar hoe meer ik met leerKRACHT bezig ben, bijvoorbeeld tijdens dit forum, hoe meer body het krijgt. Dat is heel prettig’, ervaart Pieter.


Banden aanhalen in de regio

Robert van der Roest is docent bij College De Brink. ‘Wij zijn net gestart met leerKRACHT. Toen we ons gingen verdiepen in deze methodiek, werden we steeds enthousiaster’, licht Robert toe. ‘We zijn vandaag gastheer, omdat we collega’s van andere scholen graag willen laten zien wat De Brink te bieden heeft aan leerlingen in deze regio. We vinden het fijn om de banden met andere scholen aan te halen. Wat leerKRACHT betreft hebben we op dit moment vooral behoefte aan input van scholen die al langer werken met de methodiek. Bovendien is het een fijne gelegenheid om bij te praten met het team dat de leerKRACHT-kar op onze school trekt.’


Gesprek onder collega's van verschillende scholen

Even resetten en scherp stellen

Carolien van de Hoef is afdelingsmanager van het Sport College Utrecht, onderdeel van ROC Midden Nederland. Het Sport College is ruim een jaar bezig met leerKRACHT. Ze vertelt: ‘Zo’n forum haalt mij even uit de waan van de dag. Op school word ik geleefd door de agenda. Voordat ik het weet is de week alweer voorbij en staat er een nieuwe teambordsessie op stapel. Deze forumbijeenkomst is goed om even stil te staan en te bedenken hoe we het doen en of we doen wat we moeten doen. Even resetten en scherp stellen. Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren. Ik kan me goed voorstellen dat je, ook als je al drie jaar met leerKRACHT werkt, nog genoeg kunt halen op een forum. Maar ook brengen is waardevol, want onderwijs verbeter je immers samen.’

Halen en brengen

Siska de Klerk is leraar aan de Da Costaschool, een basisschool in Hoograven, Utrecht. Ze vertelt: ‘Wij zijn nog niet zo lang bezig met leerKRACHT en het loopt eigenlijk wel goed bij ons. Ik wist niet zo goed wat ik van een forumbijeenkomst moest verwachten. Maar toen we het over hobbels hadden, herkende ik meteen het een en ander. Daarom ben ik wel blij met alle tips. Ook is het fijn dat bij ons dingen goed lopen, die bij andere scholen als hobbels worden aangemerkt. De collega’s van die scholen kunnen wij dan weer van adviezen voorzien. Het is halen en brengen. Dat maakt zo’n forumbijeenkomst heel waardevol. Zeker ook omdat iedereen in een andere fase zit.


LeerKRACHT-programma – Inspiratieprogramma

Het leerKRACHT-programma voor PO scholen duurt in principe één jaar. Daarna kan een school, naar behoefte, kiezen voor een tweede jaar óf voor een Inspiratieprogramma. Als een basisschool voor een tweedejaars programma kiest, dan komt de expertcoach vijf maal bij de school langs en kunnen teamleden van de school naar alle vijf de fora gaan. Kiest een school voor het Inspiratieprogramma, dan gaat het om drie bezoeken van de expertcoach aan de school en twee maal deelname aan een forum. VO en MBO hebben standaard een tweejarig programma en kunnen dus alleen kiezen voor een Inspiratieprogramma in het derde jaar, of in latere jaren.


‘LeerKRACHT gun ik alle scholen’

Eric van ’t Zelfde is sinds kort directeur van College De Brink, de school die deze forumbijeenkomst zo gastvrij onderdak biedt. Zijn school staat aan het begin van het werken met leerKRACHT, maar hij kent het initiatief al vanaf het begin. Onlangs zat hij weer eens om de tafel met Jaap Versfelt, directeur van Stichting leerKRACHT, en vroeg hem: ’Wanneer is het genoeg, het aantal leerKRACHT-scholen?’ Jaap antwoordde: ‘Als het nooit meer stopt.’ Eric vond het een geniaal antwoord. ‘Met leerKRACHT maak je als school een verdiepingsslag. Dat gun ik alle scholen in ons land’, aldus Eric.


Hoe ziet zo’n forumbijeenkomst van leerKRACHT eruit?

Een forumbijeenkomst wordt voorbereid door expertcoaches van Stichting leerKRACHT. Op de dag zelf leiden zij de aanwezigen door de bijeenkomst. In Laren waren Tessa Brummelkamp, Bonita Smits, Celia van der Does en Jelle Verwer de verantwoordelijke expertcoaches.
Een forumbijeenkomst vindt geheel in leerKRACHT-stijl plaats. In Laren werd gestart met een check-in. ‘Wat zijn je verwachtingen voor vandaag en wat wil je leren?’ Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd om de belangrijkste hobbel te benoemen die je tegenkomt op je eigen school, in je eigen team als het gaat over het werken met de leerKRACHT-methodiek. Deze hobbel werd op een poster gezet. Collega’s van andere scholen reageerden daarop met tips en adviezen, vaak uit de eigen leerKRACHT-praktijk. Daarna bekeek het schoolteam van de betreffende poster welk advies erg aanspreekt en waar morgen mee aan de slag kan worden gegaan. Daarna was het tijd om via een kort rollenspel te oefenen in je rol als leerKRACHT-coach annex trainer/begeleider voor je collega’s.
Als huiswerk had iedereen het verzoek gekregen een foto mee te nemen van een verbeterbord dat op de eigen school gebruikt wordt, evenals een foto van de door het eigen team geformuleerde Ambitie,  zodat de anderen dit konden bekijken. Soms was uitleg nodig, maar nog vaker bracht het op ideeën en inspireerde het. Afgesloten werd met een Open Space, waar deelnemers zelf onderwerpen inbrachten en aan de hand van die onderwerpen kennis en ervaring met elkaar konden delen.

Ter inspiratie gaan deelnemers aan leerKRACHT periodiek ook naar bedrijven die werken in een verbetercultuur. Een verslag van een bedrijfsbezoek vind je hier.