feedback

Doorloopjes Blog #2: Verzamelen van goede feedback op je lessen

Hoewel je door het krijgen van feedback beter kunt gaan presteren, krijgen leraren maar weinig feedback op de kern van hun werk: de lessen die ze geven. Als het wel gebeurt, dan wordt vaak gebruik gemaakt van lesobservaties door een collega of een leidinggevende. Naast feedback van collega’s zijn er nog twee bronnen: de percepties van je leerlingen over de les en natuurlijk je eigen oordeel. In deze blog lichten we toe waarom deze drie feedbackperspectieven jou kunnen helpen je lessen te verbeteren.

Als een collega feedback geeft over jouw les, dan is dat vaak op basis van één observatie. Voor een goed en nauwkeurig beeld van jouw leskwaliteit, moeten echter meerdere lessen worden geobserveerd en deze lessen moeten idealiter door meerdere, getrainde beoordelaars beoordeeld worden. Dit maakt lesobservaties tijdrovend en kostbaar en is bovendien in de praktijk niet altijd haalbaar. Daarom is het nuttig om leerlingen te betrekken. Als leerlingen diezelfde lessen ook beoordelen, dan zijn er veel meer observanten (bijv. 25 leerlingen in de klas), wat tot betrouwbaardere resultaten leidt.

Het betrekken van het leerlingperspectief in het geven van feedback over jouw les biedt ook de mogelijkheid om te achterhalen hoe laag-, midden- en hoogpresterende leerlingen jouw les hebben ervaren. Daarmee kun je inzicht krijgen in hoe je hebt gedifferentieerd tijdens de les: voelden alle leerlingen zich veilig in de klas, hebben alle leerlingen de lesstof goed begrepen et cetera?

Jij kunt de kwaliteit van je eigen lessen beoordelen met dezelfde stellingen of vragen als waarmee jouw collega en je leerlingen de lessen beoordelen. Uit onderzoek blijkt dat we ons als mensen in het algemeen hoger inschatten dan ons daadwerkelijke prestatieniveau; met name de zwakker presterenden overschatten zichzelf sterk. Het is interessant om te weten hoe jij je eigen professionele kwaliteit ziet ten opzichte van jouw leerlingen en jouw collega.

Elk van de drie manieren om feedback op je lessen te krijgen heeft voor- en nadelen, geen van hen is perfect. Bovendien verschillen de drie perspectieven vaak van elkaar. Jouw leerlingen beoordelen de les vanuit hun eigen subjectiviteit, terwijl jouw collega de les beoordeelt op basis van professionele standaarden. Bovendien zullen sommige aspecten beter te beoordelen zijn door leerlingen en andere beter door jouw collega of door jezelf, bijvoorbeeld of leerlingen het gevoel hebben dat jij hoge verwachtingen van ze hebt of dat ze het lesklimaat als veilig ervaren.

Technologische toepassingen maken het mogelijk om eenvoudig en snel vanuit drie perspectieven feedback over je les te verzamelen. De Universiteit Twente ontwikkelde hiervoor de Impact!-tool. De feedback die je verzamelt met de Impact!-tool gaat over lesaspecten waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze lessen effectief maken, zoals de in Doorloopjes genoemde vijftig strategieën om je lessen te verbeteren. Zo krijg je dus inzicht in de sterke kanten van je lessen in waar nog verbetering nodig is. Doorloopjes kan je helpen met de inhoudelijke verbetering. Zo’n verbeterproces op basis van goede feedback lijkt gemakkelijker dan het is. Wat hiervoor nodig is vertellen we in onze volgende blog.