Werk maken van een verbeter- en onderzoekscultuur kan nu met een forse subsidie van het Nationaal Groeifonds

Meld je aan voor het Groeikracht-programma en krijg (mede) ondersteuning van leerKRACHT.

Waar je wellicht over nadenkt

Je werkt als leraar of schoolleider op een school in het basis- of middelbaar onderwijs. Je wilt aan de slag met een verbetercultuur op school, om meer te bereiken met je leerlingen en als team meer plezier te hebben in jullie werk en samenwerking. Daarnaast vraag je je misschien af wat jullie nog meer zouden kunnen bereiken als je lessen uit onderwijsonderzoek toe zou passen in de klas.  

Wat dit vergt

Daar kunnen we je als leerKRACHT goed mee helpen. Al 1.500 scholen werken met onze werkwijze. Echter, je realiseert je wellicht dat op deze manier gaan werken tijd en inspanning kost. Succes vergt dat de schoolleider voor alle leraren tijd vrijmaakt en inroostert om samen te werken aan de lespraktijk. Bovendien moeten jullie tijd vrijmaken van een aantal leraren, die het team gaan leren te werken met de leerKRACHT-werkwijze. Tenslotte vragen wij een bijdrage in onze kosten als goede doelen stichting.  

Het goede nieuws

De overheid (het ministerie van onderwijs) schiet je hierbij te hulp. Vanaf het schooljaar 2024-2025 kunnen scholen financiële ondersteuning krijgen van de overheid als zij met leerKRACHT willen starten.  

Basisscholen krijgen voor het eerste jaar van deelname een subsidie van €34.980. Het subsidiebedrag per VO-vestiging is €93.280. Bovendien neemt de overheid onze kosten over, je hoeft dus als school stichting leerKRACHT niet te betalen voor onze ondersteuning. Tot onze spijt valt het MBO buiten deze regeling. 

De overheid beperkt zich niet tot alleen financiële steun, zij maakt extra inzet mogelijk om ons programma verder te versterken. Met inzichten uit het Lerarenontwikkelingsfonds (LOF) en handvatten uit onderwijsonderzoek. Daardoor wordt de leerKRACHT-werkwijze nog krachtiger.  

Lees hier het hele artikel.

onderzoekscultuur

Meer lezen over de subsidie Groeikracht?

Lees hier het hele artikel