Ga aan de slag met een verbeter- en onderzoekscultuur op jouw school


Leer wat een onderzoeks- en verbetercultuur is, hoe dit bijdraagt aan beter onderwijs en hoe je dat aanpakt in de praktijk. Meld je aan voor het Groeikracht-programma.

Waar je wellicht over nadenkt

Je werkt als leraar of schoolleider op een school in het basis- of middelbaar onderwijs. Je wilt aan de slag met een onderzoeks- en verbetercultuur op school, om meer te bereiken met je leerlingen en als team meer plezier te hebben in jullie werk en samenwerking. Daarnaast vraag je je misschien af wat jullie nog meer zouden kunnen bereiken als je lessen uit onderwijsonderzoek toe zou passen in de klas.

Wat dit vergt

Daar kunnen we je vanuit Groeikracht goed mee helpen. In de werkwijze van Groeikracht wordt namelijk gebruik gemaakt van de aanpak van Stichting leerKRACHT, maar ook van het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Realiseer je je echter wel dat op deze manier gaan werken tijd en inspanning kost. Wil je succes boeken, dan vergt dit dat de schoolleider voor alle leraren tijd vrijmaakt en inroostert om samen te werken aan de lespraktijk. Bovendien moet je tijd vrijmaken bij een aantal leraren, die het team gaan leren te werken met de Groeikracht-werkwijze.

Het goede nieuws

De overheid (het ministerie van onderwijs) schiet je te hulp, want vanaf schooljaar 2024-2025 kunnen scholen financiële ondersteuning krijgen van de overheid als zij met Groeikracht willen starten. Basisscholen krijgen voor het eerste jaar van deelname een subsidie van € 34.980. Het subsidiebedrag per VO-vestiging is €93.280. De overheid beperkt zich niet tot alleen financiële steun, zij maakt extra inzet mogelijk om ons programma verder te versterken. Met inzichten uit de andere pijlers van Ontwikkelkracht, maar ook door handvatten uit onderwijsonderzoek te bieden. Daardoor wordt de Groeikracht-werkwijze nog krachtiger.

Lees hier het hele artikel.

onderzoekscultuur

Meer lezen over de subsidie Groeikracht?

Lees hier het hele artikel