Schoolleiders en bestuurders: hebben jullie genoeg van die saaie directievergaderingen?

Door Jaap Versfelt
Directeuren van basisscholen schuiven met regelmaat aan bij directievergaderingen die hun bestuur uitschrijft. Daar werken ze zich door een lange lijst vergaderpunten. Omdat sommige directeuren op hun school werken met leerKRACHT-bordsessies begint het te kriebelen: dit moet beter kunnen! Maar wat doe je dan? Hoe introduceer je leerKRACHT in je directieteam of je MT?

Wat levert het op?

Wat krijg je terug als je op deze manier gaat werken? Voor schooldirecteuren: meer eigenaarschap, plezier en van elkaar leren. Maar wat zeggen hun bestuurders? Laat me twee voorbeelden geven:

‘Ik sta er niet meer alleen voor. Er valt spanning van me af want we delen de verantwoordelijkheid.’
Wilma Drenth, bestuurder van Noordkwartier (11 scholen in Groningen)

‘De directeuren van onze scholen bereiden ons Directieberaad voor en leiden de bijeenkomst, wij schuiven als bestuur aan. Zo nemen onze directeuren – samen met ons – de verantwoording voor de hele stichting.’
Erik Abbink, mede-bestuurder van CPOW (15 scholen in de Zaanstreek)

5 tips

1. Begin met formuleren van jullie ambitie
Net als in een ‘normaal’ leerKRACHT-team begin je met het formuleren van je ambitie: wat willen jullie samen bereiken? Daarna kies je geschikte doelen uit voor op jullie verbeterbord.
2. Ga aan de slag met de bordsessie
Hoe ziet zo’n bord eruit? Je begint met het normale leerKRACHT-bord: met smiley’s, successen, doelen, acties en de planning. Maar daar kun je dingen aan toevoegen. Bijvoorbeeld dashboards met resultaten, zoals aantal inschrijvingen op scholen of leerlingresultaten. Die dashboards loop je niet elke week door, maar eens per maand of wanneer het relevant is.
3. Ga dan door in de teamsessie met ‘problem solves’?
De bordsessie duurt maar een kwartier, maar je hebt vaak een uur of twee samen. Hoe besteed je die tijd nuttig? Niet door alsnog te gaan vergaderen!
We zien teams op het verbeterbord al problem solves verzamelen. Dat zijn onderwerpen waar ze hulp bij nodig hebben. In de rest van de teamsessie werken?de schoolleiders in kleinere groepjes aan die problem solves of aan de doelen op het bord. Aan het einde van de teamsessie volgt een korte ‘check-out’. Daarin vertellen de groepjes aan elkaar wat ze bedacht hebben en wat ze gaan doen.
4. Plan onderling schoolbezoek
Het bord is ook erg geschikt om onderling schoolbezoek van schoolleiders te plannen. Bij Noordkwartier (een schoolbestuur in Groningen) doen ze dat in tweetallen: wie komt bij wie op bezoek. Je kunt hier onderling hulpvragen aan koppelen: wat wil je leren als je op bezoek komt, waar wil je feedback op van wie komt kijken? Het staat je vrij om als je op bezoek gaat een aantal leraren mee te nemen.
5. Organiseer de stem van de leraar
Net als op school is het belangrijk te luisteren naar anderen. Dat kan bijvoorbeeld door een lerarenarena te organiseren. Jullie bedenken samen welke vragen je wilt stellen, nodigt een aantal leraren uit van verschillende scholen en houden daarna de lerarenarena. Net zoals je dat doet met leerlingen op je school.

Wil je zo werken met je directieteam of MT?

Ga dan kijken op een leerKRACHT-school hoe ze stap-voor-stap hun cultuur aan het veranderen zijn. Sluit bijvoorbeeld aan bij een digitale informatiebijeenkomst op een van onze scholen. Of overleg met schoolleiders in je eigen bestuur die eventueel al meedoen met leerKRACHT. Als je dan overtuigd raakt dat jullie op deze manier meer betrokkenheid ervaren, meer plezier krijgen in samenwerken en samen meer bereiken? Schrijf je dan in –  net als veel scholen doen –  voor het leerKRACHT-programma en ga aan de slag. Veel plezier!