Doorloopjes Blog #5: Bevragen & Feedback

Blog over vragen stellen en feedback geven: leerkrachten van de topklas delen hun ervaringen.

Elke vrijdag komen 30 leerlingen uit Amsterdam Oost in de zogenaamde topklas bij elkaar. Geerthe Schilder, Niels De Ruig, Poul van Venrooij en Camille van Neer zijn in opdracht van schoolbestuur STAIJ de oprichters, ontwikkelaars én leerkrachten van dit initiatief. Een belangrijk onderdeel van lesgeven aan de topklas is het bevragen van leerlingen en het geven van feedback . Hoe doen deze topklas-leerkrachten dat? Welke Dooploopjes van “Bevragen & Feedback” gebruiken ze en waarom? Lees hier de tips van Geerthe, Niels, Poul en Camille.

doorloopjes

Doorloopje Feedback om vooruit te helpen

“We geven heel veel positieve feedback. Dat werkt alleen als je het echt meent. Positieve feedback betekent niet alleen maar ‘goed zo’ zeggen. Maar bijvoorbeeld: ‘ik zag dat je net even was gestopt en nu ben je weer begonnen.’ Sommige kinderen hebben het op school al opgegeven. We proberen bewust dingen aan te bieden die passen bij wat ze leuk vinden. Het draagt bij aan hun zelfvertrouwen en hun plezier. Je mag er in de grote groep voor uitkomen dat iets lukt. En je mag er ook voor uitkomen dat iets niet lukt.”

Doorloopje Procesvragen

“In de topklas stellen we zoveel mogelijk procesgerichte vragen. Dus niet: ‘Hoe lang is de brug?’ Maar: ‘Hoe lang denk je dat de brug is?’. Open vragen waar geen ‘goed’ of ‘fout’ antwoord op te geven is nodigen uit tot een gesprek en zetten leerlingen in hun kracht. Je vraagt dus niet: wat is het antwoord? Maar je vraagt: hoe zou jij dat oplossen? Of: wat denk jij dat er nodig is? Het gaat altijd over het proces.”

Doorloopje Feedback om vooruit te helpen

“Een mooie opdracht voor Pabo-studenten zou zijn: ‘Schrijf op welke vragen je op een dag allemaal aan leerlingen stelt. Zijn het open vragen?’ De eerste zeven minuten van een les geven we namelijk heel bewust veel positieve feedback. Je kunt zeggen: ‘Frank begin nou eens!’ Je kunt ook zeggen: ‘Hé ik zie dat je nog niet begonnen bent. Waar loop je tegenaan?’ Schrijf dat soort vragen op, leer ze uit je hoofd. Zodat het echt jouw taal wordt.”

Dan ook nog dit: Ga snel toe naar waar de onrust vandaan komt.

“Neem de tijd om naar de leerlingen te kijken: wat zie je? Wat hebben ze nodig? Als leerlingen zich gezien voelen en er een veilig leerklimaat is in de klas, dan pas kunnen ze groeien. We beginnen de ochtend ook altijd met een check-in waarin leerlingen aangeven hoe ze zich voelen. Als een kind vervelend doet, dan worden leerkrachten over het algemeen strenger en gaan dan heel erg op structuur zitten. Terwijl autonomie-support juist heel belangrijk is en het belangrijk is om betrokken te zijn bij het leven van een kind.”

We zijn een leergemeenschap. We leren samen.

“We geven niet alleen feedback aan de leerlingen, we vragen als collega’s ook aan elkaar: hoe doe ik het? Ook met de kinderen erbij. Als we bijvoorbeeld een opdracht zelf ook moeilijk vinden dan benoemen we dat heel duidelijk. Dan zeggen we: ‘we hebben dit van de week thuis geprobeerd, en het was best moeilijk!’ Het is belangrijk om jezelf te laten zien en je eigen leerproces te delen. We krijgen ook regelmatig feedback van leerlingen. Zo hadden eens de opdracht gegeven om te rappen voor de klas. Aan het eind van de les zeiden de leerlingen: ‘nu moet jij ook meester’. Ik begon te stamelen en zei dat ik dat helemaal niet kon. ‘Je zegt tegen ons ook altijd dat je het eerst moet proberen’, riepen ze. Nou ja, toen moest ik wel. Als de leerlingen feedback aan jou gaan geven, dat is één van de mooiste dingen.”

Wil jij ook aan de slag met het Doorloopjes thema Bevragen & Feedback?

Bekijk alle Doorloopjes onder het thema Bevragen & Feedback

Thema Bevragen & Feedback

Wil jij meer Doorloopjes blogs lezen?

#1: Effectief lesgeven #2: Verzamelen van feedback op je lessen