Bordsessie saai? Deel 2

Zoals jullie in deel 1 hebben kunnen lezen, zijn er meerdere teams, op verschillende momenten, aan het zoeken naar het ‘levendig’ houden van de bordsessie. Natuurlijk is het elke week wisselen van bordleider een goede manier om hiermee om te gaan. De sessie duurt maar 15 minuten, het is zonde wanneer je 5 minuten verliest omdat het successen vak een ‘een verplicht nummertje’ is geworden en de successen altijd over ongeveer dezelfde dingen gaat.

Successen delen

Het starten met bordsessies betekent een verandering van overlegcultuur. Het vak; successen is een vast onderdeel en wordt daarmee een ritueel. Rituelen zijn, zoals Danielle Braun zegt, vluchtheuvels van de verandering. Het benoemen van successen is een prima vluchtheuveltje en wordt door alle teams direct omarmd. En ook dit vak verdient aandacht en variatie.

Succesen retro De vraag kan bijvoorbeeld variëren; wie heeft er een succes in relatie tot het doel, tot de lesbezoeken of met de gezamenlijk lesontwerpen? Wie heeft er een succes in relatie tot de toetsen van afgelopen week, de oudergesprekken of omgaan met werkdruk (werkgeluk)? Wanneer je vanuit de successen wilt achterhalen wat de criteria waren die tot het succes leidden, zijn de vragen vanuit een successen-retro fantastisch. Deze informatie kan de volgende keer bewust ingezet worden en een plek krijgen op jullie kwaliteitskaart.

Ook kan er gevarieerd worden in de manier van ‘ophalen’ van successen. Meestal gebeurt dit centraal bij het bord. Je kan successen ook laten delen in tweetallen en daarna elkaars succes laten delen. Dit werkt goed wanneer het hardop delen moeizaam gaat. Ook ken ik teams die deelnemers vooraf op geeltjes hun successen laten opplakken in het successen vak. De bordleider leest deze voor en vraagt om een toelichting. Zo komt ook de meest bescheiden deelnemer aan het woord. Teamversterkend kan het goed werken wanneer je collega’s successen van de ander laat benoemen.

Successen zichtbaar houden

Wanneer we veel waarde hechten aan kleine stapjes in de verbetering, is het mooi de successen zichtbaar te houden.

Evalueren via successen

In veel teams zijn de ‘evaluatie vergaderingen’ ook geschrapt. Deze vergaderingen waren gericht op het evalueren van een project, periode of ouderavond. Vaak is het dan al een geruime periode na de activiteit en zijn de (goede) verbeter ideeën al weer weggezakt. Wat efficiënt werkt en steeds meer teams toepassen, is tijdens de activiteit al het plaatsen van een evaluatie-retro in de teamkamer. Ideeën die besproken worden tijdens de koffie, krijgen dan gelijk een plek op het formulier. Deze verbeteringen kunnen vaak al toegepast in diezelfde periode!

Doelen op een bordsessieAan het begin van een studiedag, kun je op het ‘dagbord’ veel ruimte maken voor het ophalen van successen m.b.t. dat onderwerp. Nadat we deze vorm op een forum hadden gebruikt, zagen we hem op verschillende scholen terugkomen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

 

Bordsessie saai? Met deze tips houd je de bordsessie levendig!

Successen vieren

Successen vieren op het bordSuccessen vieren wordt op de meeste scholen als lastig ervaren. Teams denken dat het groot en meeslepend moet. Juist binnen deze cultuur van kleine stapjes, zijn kleine feestjes zeer helpend.

Ik ken een team dat een pot heeft met ‘succesvier’ ideeën. Zo staat er op de zelfbedachte strookjes; iedereen een Tony Chocolony, een taartje eten, lekker muziek even hard en dansen. Natuurlijk kan er ook een collega de “successenbaas” worden en deze verzint hoe er aandacht gegeven wordt aan de successen.

Bloopers

Als laatste wil ik graag benoemen dat een speciaal vak voor Bloobers, erg leuk kan werken. Het brengt humor, relativeringsvermogen en wellicht ook weer criteria ’s voor de (niet) volgende keer….