De bordsessie van Groep 8

De leerlingen uit groep 8 van Basisschool De Driemaster houden hun eigen bordsessie. Dit idee kwam van Mariëlle Montizaan, leerkracht van groep 8. De leerkrachten van De Driemaster houden al enige tijd bordsessies. ‘Een bordsessie neemt een kwartier in beslag, maar deze tijd winnen we terug. Voor de leerlingen is duidelijk waar ze mee bezig zijn en de leerkrachten krijgen inzicht in wat de leerlingen belangrijk vinden. De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. Daar hebben we de rest van de week profijt van!’ 

?

Eens per week

De leerlingen uit groep 8 van Basisschool De Driemaster houden hun eigen bordsessie. Eén keer per week verzamelen de 30 leerlingen zich in een kring rond het bord. Zodra juf Ilona het startsein geeft gaan de leerlingen gezamenlijk aan de slag. Als eerste wordt bepaald wie van de leerlingen schrijft en vervolgens wordt de timer op 15 minuten gezet.
De leerlingen doorlopen het bord net zoals de lerarenteams van leerKRACHT dat ook doen. Eerst wordt geïnventariseerd hoe iedereen zich voelt met behulp van de smileys. Vervolgens bekijken de leerlingen de planning: er wordt uitgeveegd wat is geweest en er wordt een week vooruit gekeken: ‘Manons laatste dag’, drie toetsen en lootjes trekken voor de Sinterklaasviering. De juf hoeft helemaal niets aan te vullen.

Kleine en meetbare doelen

Daarna bekijken de leerlingen hun doelen. Wat opvalt is dat deze goed klein en meetbaar zijn. ‘De klas netjes houden op 4 van de 5 dagen’ was volgens de ‘vuilnispolitieagent’ gelukt, dus dit succes wordt bijgeschreven. Ook het doel: ‘hoofdletters en punten gebruiken’ is een succes. Voor voorgaande bordsessie hadden de leerlingen dit doel gemeten aan de hand van hun eigen mening, maar dit bleek lastiger dan gedacht.
Daarom bedachten de leerlingen een verbeteractie welke zij vandaag meten: ‘controleren of klasgenoten op hoofdletters en punten letten’. Op het doel ‘persoonlijke voornaamwoorden herkennen’ vroeg de juf: ‘hoe gaan we dat meten?’ De klas bleek al een beetje vergeten dat ze daar deze week een toets over hadden gemaakt en een leerling stelt voor: ‘schrijft u maar een zin op juf en dan kijken we of het gelukt is’. De zin ‘Het is haar haar dat in de war zit en hij zegt er niets van’ kwam op het bord en helaas slaagde minder dan 100% in het herkennen van de persoonlijke voornaamwoorden. De norm voor volgende week wordt daarna door de klas op 80% gezet. Na het vieren van het succes ‘gemiddeld een 8 op de methodetoetsen’ sluit de juf de bordsessie af.

Leerlingen actief mee laten denken

Het idee voor de bordsessies kwam van Mariëlle Montizaan, leerkracht van groep 8. De leerkrachten houden al enige tijd bordsessies en waren op zoek naar een manier om de leerlingen actief mee te laten denken over ‘de doelen voor hun klas’.

Ilona Boomsma, leraar-in-opleiding bij groep 8, schrijft hoe de bordsessies worden ervaren: Een bordsessie neemt een kwartier in beslag, maar deze tijd winnen we terug. Het bespreken van de planning, resultaten en successen, gebeurt nu heel gestructureerd. Voor de leerlingen is het hierdoor duidelijk waar ze mee bezig zijn. De leerlingen komen zelf met doelen en willen er daarom ook graag aan werken. Af en toe stellen de leerkrachten een doel/actiepunt voor, maar de leerlingen beslissen. Dit zorgt ervoor dat ik als leerkracht inzicht krijg in wat de leerlingen belangrijk vinden. De bordsessie geeft de leerlingen een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor wat er in de klas gebeurt. Daar hebben we ook de rest van de week profijt van. 
We doen de bordsessie nu zo’n twee maanden met de klas en het blijft beter gaan. Een kwartier (stil)staan bleek best een opgave. We doen daarom altijd een korte Energizer voorafgaand aan de bordsessie. Hierdoor staan de kinderen rustiger en tegelijkertijd energieker rondom het bord.

Inmiddels zijn de leerlingen (en de leerkrachten) gewend aan de werkwijze tijdens een bordsessie waardoor de bordsessies steeds productiever worden. De leerlingen leren er ontzettend veel van. Naast dat ze veel moeten reflecteren, leren ze hun gedachten helder te verwoorden. Ze leren denken in oplossingen en helpen elkaar hierbij. En bij het maken van meetbare doelen, komt ook nog wat rekenwerk kijken. Ze hebben écht zicht op de processen in de klas en we behalen steeds meer successen. De leerkrachten zijn er heel enthousiast over en de meeste leerlingen ook.

De leerlingen zijn trots op hun successen. Als er op het bord geen ruimte meer is, worden de successen uitgetypt en hangen wij ze op de datamuur. Leerlingen ervaren het als positief dat wordt benoemd wat ze goed doen. En dat ze zélf bepalen waar ze aan willen werken. Het bord is van hen en alles wat zij belangrijk vinden, staat erop. Op de planning staan verjaardagen, toetsen en het klassenuitje.

Voor sommige leerlingen is het ook fijn om te zien dat ze er niet alleen voor staan. Eén van onze huidige doelen is bijvoorbeeld om een goed gemiddeld cijfer te halen voor de Engelse woordjes. Daaruit kwam het actiepunt om de leerlingen die hier moeite mee hebben, te ondersteunen. Sinds twee weken krijgt een aantal leerlingen hulp van een maatje uit de klas.
De voortgang en resultaten worden besproken tijdens de bordsessie. En met succes! Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Zo zien we graag dat de leerlingen zelf de bordsessie gaan leiden. Over een aantal weken gaan we kijken of dit mogelijk is.