De leerling wint terrein!

Wij, het team van de GBS Klim-op in Middelstum, betrekken de leerlingen meer en meer bij hun eigen leerproces. Ze krijgen een belangrijke stem en rol in de school. Maar kan dit eigenlijk wel? En waarom eigenlijk?
Ons motto is: leren begint waar interesse en motivatie zijn gewekt. Twee belangrijke pijlers waarop de leerlingen succesvol leren. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld, te kijken naar wat elk kind individueel nodig heeft, zullen ze erg nieuwsgierig zijn. Daarnaast leren de leerlingen doordat zij gemotiveerd zijn. Dit kan door hen zelf verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leerproces. Een geweldige uitdaging die we graag aan gaan!
We kwamen dit tegen binnen Stichting leerKRACHT. Door het afgelopen jaar deel te nemen aan leerKRACHT heeft juist de leerlingbetrokkenheid een enorme boost gekregen bij ons op school. Hoe we dit (willen) realiseren?

Leerlingenraad

Dit jaar hebben we een leerlingenraad ingesteld. Een aantal leerlingen kwam zelf al met ideeën bij de directeur waardoor de leerlingenraad leven ingeblazen werd. Regelmatig spreken ze nu met de directeur. Ze maken afspraken en bespreken problemen of wensen. Zo is er door het toedoen van de leerlingenraad een volleybalnet geplaatst op het plein bij de NL-doedag. We merken dat andere leerlingen zelfs al bij de leden van de leerlingenraad aankloppen om ideeën en wensen te bespreken. Ze krijgen het gevoel dat ze gehoord worden, serieus worden genomen. Dat vergroot hun zelfvertrouwen.

Doelen stellen

In de bovenbouw stellen de leerlingen elke week zelf doelen. Niet alleen voor de klas, maar ook voor de leerkracht. Deze wordt zichtbaar opgehangen in de klas. Er wordt geturfd hoe vaak elk doel wordt behaald. En de successen worden gevierd.
Je komt erachter hoe helder en scherp de leerlingen eigenlijk naar de klas en de leerkracht kijken. Het stimuleert ook het durven geven van je mening en het vertrouwen onderling. Prachtig om te zien!

Feedback

Wij, als leerkrachten, geven niet alleen onszelf feedback, maar we vragen de leerlingen ook feedback. In het begin is het best lastig om feedback te ontvangen van leerlingen. Maar wat leer je er veel van! Ze geven aan wat ze van de les vinden en wat ze geleerd hebben. Je krijgt hele goede tips waardoor je je lessen en lesinhoud kunt verbeteren. Leerlingen zijn hierdoor meer betrokken. Vanuit hun feedback wordt vaak weer een doel gesteld voor de leerkracht. Het gaat tenslotte om het kind. Komt de lesstof binnen? Op welke manieren leren de leerlingen? Dat weten ze zelf het beste.

Successen vieren

Positief belonen werkt. We hebben een doel van ons leerKRACHT-bord ook in de klassen opgehangen. De leerlingen hebben hierdoor steeds hard gewerkt om het doel te halen (in ons geval was het 80% AB-score op automatiseren). Uiteindelijk hebben ze het heel goed gedaan en dit hebben we gevierd hebben in de klassen.
Een ander voorbeeld van hoe wij successen vieren is de ‘Topperpot’ van groep 7/8. Elke keer als een leerling iets leuks meemaakt in of met de klas, schrijft hij of zij dit op een briefje en doet dit in een pot. Aan het einde van het jaar maken we deze leeg en kijken we samen welke leuke dingen we hebben meegemaakt in het afgelopen jaar. Het leuke is dat iedereen er weleens een briefje in gestopt heeft.

Openheid over ons eigen leerproces

We zijn heel open naar de leerlingen over onze deelname aan leerKRACHT. Wat leren we? Waarom kijken we bij elkaar in de klas? Welke doelen hebben we als school en wat merken zij ervan in de klas? Zo kunnen de leerlingen zomaar vragen wat wij als leerkrachten hebben geleerd bij een collega. Door onze openheid naar hen toe, worden de leerlingen ook meer open naar ons toe. Ze zullen sneller de verbeterpunten aangeven en hierdoor hun eigen leerproces verbeteren.
Door leerlingen meer en meer te betrekken in de school, stimuleren we hun zelfvertrouwen, motivatie om te leren, interesse, saamhorigheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor hun eigen leren. Door al deze dingen zal dit hun eigen leerproces geweldig beïnvloeden.
De komende tijd zijn we van plan dit verder uit te bouwen. Zo willen we ook in andere bouwen gaan werken met het stellen van doelen voor de klas en de leerkracht. Daarnaast zijn we druk bezig om de leerlingen meer te betrekken bij hun eigen leerproces. Het staat nog in de kinderschoenen, maar we willen dat de leerlingen weten wat de leerdoelen zijn, wat ze moeten doen om deze te behalen en dat ze kunnen aangeven welke doelen ze al beheersen. Een goede ontwikkeling! De leerlingen worden zo zelf verantwoordelijk voor hun werk in plaats van dat wij de lesstof bij hen ‘binnen gieten’.

Waar willen we uiteindelijk naar toe?

Een school waar de leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leren, hun eigen doelen kennen en zelf kunnen aangeven hoe en wanneer ze deze willen bereiken. Een droom? Of toch binnen afzienbare tijd bereikbaar? Inderdaad, bij ons wint de leerling terrein. En bij u?