De lessen op afstand nog effectiever maken? Ga dan samen lessen ontwerpen

Benut elkaars kennis en ervaring en bouw zo samen aan leren op afstand

Als je als team veel werk moet verzetten, dan wil je dat efficiënt organiseren zodat je meters kunt maken. Je verdeelt dan al het werk over de beschikbare collega’s en zo kun je met elkaar in korte tijd heel veel voor elkaar krijgen. Na deze eerste snelle sprint, heb je waarschijnlijk gemerkt dat er veel goed verloopt, maar dat er ook wel aandachtspunten zijn. Het leren op afstand zal nog niet perfect verlopen: online uitleg die minder goed overkomt, leerlingen die je extra aandacht wilt geven, werkvormen die in een digitale versie een vertaalslag nodig hebben. Juist nu kun je dan heel veel hebben aan samen lessen ontwerpen. In deze blog geven we je hier handvatten voor.

Of je nu fysiek lesmateriaal bij elkaar zoekt voor basisschoolleerlingen, uitlegvideo’s aan het maken bent voor leerlingen uit 3 havo voor geschiedenis of nadenkt over de opbouw van een live online college voor studenten detailhandel: hierover sparren met een collega levert je heel veel op. Ten eerste omdat je allebei al eerste ervaringen met afstandsleren hebt opgedaan: die kun je nu delen. Ten tweede kan de ander je ‘kritisch’ bevragen en tips aanreiken, dat helpt je om je les-op-afstand aan te scherpen. En ten derde is het fijn om, juist nu, niet de hele dag in je eentje te werken en het wiel alleen uit te vinden.

Hoe je dat praktisch organiseert en uitvoert, lees je in de stappen hieronder.


Stap 1: Maak een duo

Zoek een collega met wie je een tijdje gaat optrekken bij het samen vormgeven van lessen op afstand. Dat kan een vakcollega zijn, maar dat hoeft niet per se. Het gaat meer om het samen nadenken over de didactiek en de techniek, dan vakinhoudelijk. Na samen een paar lessen van elkaar te hebben vorm gegeven, kun je weer nieuwe duo’s maken. Zo leren jullie als gehele team het meest.


Stap 2: Ontwerp samen een les/opdracht/werkvorm

Kies een ‘les’ uit die één van jullie deze week wil geven. We spreken over een les, maar dat moet je breed zien, zeker in de huidige omstandigheden. Het gaat erom dat je samen met een collega nadenkt over welk leereffect je bij leerlingen wilt bereiken en hoe je dat gaat vormgeven. Dat kan in de vorm van een digitale opdracht, een videocall, een youtube-filmpje, et cetera.
De volgende bouwstenen kunnen je hierbij helpen:

  • Wat is het leerdoel? Bijvoorbeeld: leerling kan directe aanleiding WOII benoemen.
  • Welke leeractiviteiten horen daarbij? Bijvoorbeeld: bekijken online video, schrijven krantenartikel.
  • Welke techniek ondersteunt de activiteiten? Bijvoorbeeld: Youtube, Microsoft Teams voor uitzetten en inleveren opdracht.
  • Hoe check je of leerdoel bereikt wordt (ook tussentijds)? Bijvoorbeeld: 1. Checkvragen in call stellen, voordat leerlingen krantenartikel gaan schrijven. 2. Feedback op krantenartikel geven die ze moeten verwerken.

Bespreek bovenstaande bouwstenen in een (video)gesprek met je collega. Deel eventueel van te voren een eerste opzet. Kies vooral een les(onderdeel) uit waarvan je denkt dat je hier graag de denkkracht van een collega voor inzet, dat geeft energie.


Ben je benieuwd naar de inhoud van de leerKRACHT-aanpak? Én wil je zelf horen en zien hoe scholen met onze aanpak online en offline werken, meld je dan aan voor één van onze webinars!


Stap 3: Probeer de les uit

De desbetreffende leraar voert de les zoals bedacht uit. Het is een goed idee om bij een online les, indien mogelijk, de collega die heeft meegedacht ook de les te laten volgen. We hebben dat beschreven in de blog ‘leren hoe je online lesgeeft’.


Stap 4: Bespreek de les na

Plan een afspraak met je collega om te bespreken hoe de les op afstand is verlopen. Is het de leerlingen gelukt om het leerdoel te behalen? Pakten de leeractiviteiten uit zoals bedacht? Werkte de gekozen techniek ondersteunend? Haal uit dit gesprek 1 of 2 verbeterpuntjes voor een volgende les op afstand. Doel van deze bespreking is om samen beter te worden in lesgeven op afstand, het hoeft niet direct perfect.


Bovenstaande stappen herhaal je met je collega, alleen wissel je dan van rol. Zo denk je om en om met elkaar mee over een les. Jullie bevindingen kun je ook weer delen in een teamoverleg.

Ervaringen delen met andere collega’s in Nederland? Ga naar onze Online Space op Facebook.


Wil je weten wat de leerKRACHT-aanpak voor je school kan betekenen? Hoe het aansluit bij jullie ambities en bij wat jullie al doen?