Elke dag samen een beetje beter in het onderwijs en bedrijfsleven

Woensdag 21 december 2016 zijn zo’n 90 LEAN & Agile-Scrum experts van stichting leerKRACHT, TomTom, ING, ABN AMRO Bank N.V., Tata Steel, ANWB, Nationale-Nederlanden, Achmea, HEINEKEN, Philips, ETZ, McKinsey & Company, Philips en Bol.com samen aan de slag gegaan.
Het doel? Kennis en ervaring uitwisselen over ‘Elke dag samen een beetje beter’ in het onderwijs en het bedrijfsleven. Wat kunnen we met zijn allen doen om het onderwijs in Nederland nog verder te verbeteren?

Variëteit aan onderwerpen

Jelle Verwer van stichting leerKRACHT is erg enthousiast: ‘Er was een enorme variëteit aan onderwerpen. We hadden het bijvoorbeeld over Benefit Tracking (of in onderwijsterminologie: wat levert het nou eigenlijk echt op?), verdiepen op scrum, gamification in trainingen, prioriteren en het tegelijkertijd managen van top-down en bottom-up initiatieven.’

Verschillen maar ook veel overlap

‘Bij de onderwerpen waar ik aansloot viel me op dat ook daar een grote overlap zat tussen de vragen waar bedrijven voor staan en waar wij als leerKRACHT in het onderwijs mee te maken hebben. De terminologie en de output verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf en ook tussen bedrijven en scholen. Toch had overlap de overhand, waardoor er krachtige gesprekken en verbindingen ontstonden. Voor herhaling vatbaar!’