Kennisuitwisseling tussen scholen op het Haags Montessori Lyceum

Henriëtte Boevé, rector van het Haags Montessori Lyceum (HML) uit Den Haag, heeft hooggespannen verwachtingen. Het is dinsdagmiddag 17 februari 2015 en er komen twee scholen op bezoek. Het zijn het Edith Stein College en het St Paul College.

Het bezoek is onderdeel van het tweede leerKRACHT-jaar. Scholen vormen in dat jaar met z’n tweeën of drieën een mini-cirkel. Dit is een concept waarbij leerKRACHT-scholen bij elkaar op bezoek gaan. De scholen HML, Edith Stein College en St Paul College vormen samen een mini-cirkel en wisselen kennis, werkwijze en expertise onderling uit.
Deze Haagse mini-cirkel kiest ervoor om 3 bijeenkomsten per jaar van maximaal 2 uur te organiseren. Iedere school opent eenmaal per jaar zijn deuren voor de andere 2 scholen. Gemiddeld stuurt een bezoekende school 3 of 4 deelnemers. Je kunt je voorstellen dat de rector wel even moet schakelen bij aanvang, want ineens staan er 25 in plaats van de verwachte 12 bezoekende leerkrachten in lokaal 1.07. ”Ja, soms kan het even anders lopen” vertelt Henriëtte.
De schoolcoaches van de drie scholen hebben van tevoren 3 tot 6 vragen opgesteld die ze voor hun school graag beantwoord willen hebben. De vragen vormen de rode draad van het programma. Dat is het idee.

Henriëtte is erg blij dat de middag in het teken staat van een gericht thema: de leerlingen. Centraal staan vragen als: Hoe kunnen de leerlingen samen met de docenten het best leren werken met borden? Hoe geven leerlingen en leerkrachten elkaar goed feedback? En hoe bepalen we optimaal doelen, met daaraan verbonden acties en oplossingen?
De vorm voor de uitwisseling is een carrousel. De 5 groepen bestaan uit leerlingen van 3 MAVO/HAVO/VWO en 5/6 VWO. In 1 uur gaan de deelnemers bij alle groepen langs voor een gesprek. Daarna komt iedereen weer centraal bijeen om te vertellen wat zij hebben opgestoken.

De twee bezoekende scholen spreken vol lof over de HML-leerlingen. Een docent zegt zelfs dat het lijkt alsof hij met collega’s aan het overleggen was in plaats van met leerlingen. Ook prijzen de bezoekende docenten de leerlingen voor hun eerlijkheid, enthousiasme en welbespraaktheid. ”Dat is natuurlijk heel leuk om te horen”, aldus Henriëtte.

De gelijkwaardigheid waarmee docenten en leerlingen met elkaar omgaan is een echte eyeopener voor de bezoekende scholen. Ook het lef waarmee de docenten leerlingen betrekken in het onderwijs. Zo hebben de twee scholen veel interesse in het klassenplan de Vliegwielen. Hierin stellen de leerlingen van 3 MAVO hun eigen doelen om het ‘klimaat’ in de klas te verbeteren.
In het laatste halfuurtje gaan de deelnemers in groepen zitten op eigen gekozen thema’s. Een thema gaat over het belang van een duidelijke koers binnen een school. Dit maakt effectief werken makkelijker doordat de verschillende vaksecties, domeinen en mentoren hun zelfgekozen doelen afstemmen op die koers. Een ander thema is de overgang tussen klas 3 en 4. Dit blijkt tussen de 3 Haagse scholen een herkenbaar probleem te zijn.

De middag heeft volgens Henriëtte veel opgeleverd. ”Ik heb weer echt ervaren hoe inspirerend en nuttig informatie uitwisseling en kennismaking is” zegt ze. En de leerlingen? Een deelnemende leerling uit 3 Mavo verwoordt het zo: ”Normaal zeg ik niet zoveel, maar nu heb ik de hele middag gesproken en zie ik dat docenten ook gewoon maar mensen zijn.” Na afloop delen de deelnemers hun ervaringen op hun eigen school. En zo leren scholen van en met elkaar.