Gezamenlijke lesvoorbereiding op De Pinksterbloem

Ja, stichting leerKRACHT heeft ook bij ons het verschil gemaakt, vertelt Geerthe Schilder. Ze is coach en leerkracht van groep 6,7 en 8 op basisschool De Pinksterbloem in Amsterdam. ‘We spreken nu veel vaker dan voorheen over hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren’, vertelt ze. ‘Op de gang, bij het koffieapparaat en op het schoolplein praten we nu over de inhoud van ons werk.’

En dat levert wat op. ‘We delen meer kennis met elkaar.’ De drempel om met elkaar te praten is verlaagd. Dat komt onder meer omdat leraren nu geregeld bij elkaar in de les komen kijken. Dat deden we vroeger ook maar niet zo geregeld. Hooguit drie keer per jaar, nu bijna elke week . De docenten geven elkaar constructieve feedback. We leren onderling hoe het beter kan. En dat werkt als een trein.’

Maar er zijn meer veranderingen. ‘Neem de bordsessies. Voorheen waren het vooral de bouwcoördinatoren en de directie die de agenda van de vergaderingen bepaalden. Tijdens zo’n bijeenkomst kwam er zoveel informatie op me af, dat mijn hoofd dan helemaal vol zat.’ Ze vertelt dat iedereen zelf moest kijken wanneer hij of zij de afgesproken doelen ging uitvoeren. En voordat een gesteld doel goed geëvalueerd was, stond er alweer een volgende op de agenda.
Dat moest anders, en de bordsessies bleken een uitkomst. In de lerarenkamer staat een bord met acties, doelen, smileys en successen. ‘Elke week komen we even samen en stellen we nieuwe concrete doelen, waarbij we overgaan tot actie.’ En het bord zorgt er voor dat Geerthe de doelen goed voor ogen houdt. ‘We evalueren elke week hoe het ervoor staat en stellen nieuwe acties op om ervoor te zorgen dat we het doel gaan halen. Dat werkt motiverend.’

De Pinksterbloem heeft bovendien de ‘gezamenlijke lesvoorbereiding’, één van de vier kerninterventies van het leerKRACHT-programma aangegrepen om de lessen beter op elkaar te laten aansluiten. Geerthe vertelt over de lessen werkwoordspelling, waarbij de leraren van de school samen een lessenserie ontwerpen. ‘Het fijne van samen voorbereiden is dat je continu kunt sparren. De lessen refereren bovendien aan elkaar en er ontstaat een duidelijke lijn.’

Daarbij organiseerden de leerkrachten een leerlingenarena. ‘Dat is een opstelling in de klas waarbij de leerlingen in een kring om de leraar zitten en vertellen wat zij graag willen terugzien in de lessen werkwoordspelling’, vertelt Schilder. De arena is gefilmd en later teruggekeken in de lerarenkamer. ‘Toen bleek dat de scholieren onder andere graag meer herhaling van de stof in de lessen wilden. Dat was erg nuttig.’

De inhoud van de lessen zijn op de wens van de leerlingen aangepast. Of de leerlingen merken dat er iets veranderd is op hun school? ‘Ja, die merken dat wij ze meer betrekken bij het onderwijs.’ Onlangs is er een enquête onder ouders van de leerlingen op school gehouden. Daaruit bleek dat de waardering en tevredenheid voor de school is gestegen. ‘Dat is natuurlijk fijn.’

STAPPENPLAN: De Pinksterbloem Methode voor Gezamenlijke Lesvoorbereiding

  1. Verwerk het gezamenlijke doel op het verbeterbord in het lesdoel.
  2. Brainstorm; wat is er nodig? Hoe ziet een goede les eruit? Wat moeten we aan de huidige lessen veranderen? Hoe bereiken we het lesdoel.
  3. Organiseer een leerlingenarena. Tip: film de leerlingenarena zodat afwezige leraren deze op een later tijdstip kunnen bekijken.
  4. Evalueer de leerlingenarena. Wat zijn de kernpunten?

Ontwerpen van de lessen: verdeel de lessen en werk in tweetallen. Blijf ondertussen met de rest van het team communiceren over de inhoud. De Pinksterbloem heeft ervoor gekozen om met elkaar in 1 klaslokaal te zitten. Met z’n zessen hebben ze 10 lessen werkwoordspelling voorbereid. Dit kostte hen 3,5 uur in totaal, verdeeld over 2 middagen.