Help!!! Wat is een verbetercultuur?

Door Annette de Deken
Nu ook in het nieuwe inspectietoezicht wordt gesproken over de verbetercultuur, wordt het tijd om samen te bedenken wat dat eigenlijk is. De term duikt op meerdere plekken op en ik merk dat verschillende gesprekspartners verschillende woorden ervoor gebruiken. Waarschijnlijk zijn de beelden die deze mensen erbij hebben niet zo heel verschillend van elkaar. Maar we hebben toch taal nodig om elkaars beelden te begrijpen.
De taal die jullie gebruiken op school of binnen jullie bestuur, kunnen jullie samen afstemmen. Deze taal gaat over instrumenten die jullie (gaan) gebruiken en de houding en gedrag die jullie vinden horen bij jullie verbetercultuur.
Bijvoorbeeld:

Instrument gedrag/houding
bordsessie , kort doelgericht overleg Iedereen betrokken bij schoolontwikkeling
wisselende voorzitter bij overleg Iedereen toont eigenaarschap

Wanneer hier overeenstemming over is, zal duidelijk worden dat een verbetercultuur niet gedragen wordt door de instrumenten. Een bordsessie waar constant dezelfde mensen praten, zal de verbetercultuur niet helpen groeien. Een dagelijkse ochtend start met koffie, waar iedereen hardop mee denkt over de sfeer bij het buitenspelen en hoe dat beter kan vandaag, zal de verbetercultuur doen groeien.

Jullie input is nodig

Hoe kan ik jullie helpen de beelden en de taal te vormen? Over welke onderdelen van de verbetercultuur willen jullie mijn beelden en taal weten? Wat zal het gesprek op jullie school helpen te voeden? Ik denk aan; eigenaarschap, iedereen verantwoordelijk, samen leren, effect op leerlingen, primaire processen standaardiseren, ritmiek? Waar denken jullie aan? Laat het me weten in het reactieveld hieronder.
Na jullie input, kan ik de volgende blog vorm geven. Want zomaar informatie zenden? dat past zeker niet bij mijn beeld van een verbetercultuur!
Annette de Deken is expertcoach bij Stichting leerKRACHT / RVKO en voormalig directeur van een basisschool.