Het nieuwe inspectiekader en hoe leerKRACHT je daarbij helpt

Door Jaap Versfelt

De Onderwijsinspectie heeft haar koers verlegd. Sinds augustus 2017 kijkt zij niet alleen maar of de basiskwaliteit op school in orde is en of de financiën deugen. Inspecteurs kijken nu ook of er een verbetercultuur is op school. Wat betekent dat voor scholen en voor hun besturen? En hoe helpt de leerKRACHT-aanpak hierbij?

Als eerste moet dit van mijn hart: het werd tijd! Er zijn in Nederland nauwelijks nog zwakke of zeer zwakke scholen. Maar kunnen we daar tevreden over zijn? Nee. Leerlingen en studenten verdienen geweldig onderwijs van geweldige leraren. En geweldige leraren worden niet geboren. Die krijg je alleen als je elke dag van elkaar leert en samen het onderwijs weer een beetje beter maakt. Oftewel, in een verbetercultuur.

Wat is er nu anders?

Dit zijn de opvallendste punten uit het vernieuwde toezicht in drie quotes:
Stimuleren tot beter:

‘We willen actief bijdragen aan een verbetercultuur binnen besturen en scholen’

Verbeteren van kwaliteit:

‘Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit?’

Cultuur:

‘Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer?’

Hoe past de leerKRACHT-aanpak hierbij?

Wat wij doen en wat de Inspectie wil stimuleren is hetzelfde.

Stimuleren tot beter:
Met het leerKRACHT-verbeterbord staan teams van leraren elke week stil bij de vraag: ‘hoe doen onze leerlingen het en wat kan nog beter?’ Ze meten zelf of ze voortgang zien en nemen actie om hun (leerling)doelen te realiseren.

Verbeteren van kwaliteit:
De kern hierbij zijn de vier leerKRACHT-instrumenten, met naast het verbeterbord ook gezamenlijk lesontwerp, onderling lesbezoek en feedback en tenslotte de ‘stem van de leerling’. Deze instrumenten gebruik je niet met alleen een paar enthousiastelingen, maar met het hele team. Dat doe je omdat je het zelf wil en niet omdat het moet van boven. Niet af en toe, maar continu.

Cultuur:
Ons motto is ‘Elke Dag Samen een Beetje Beter’. Dat is een cultuur op school waarin alle leraren, ondersteund door de schoolleiding, elke dag van elkaar leren en samen het onderwijs verbeteren.

De Onderwijsinspectie geeft zelf het goede voorbeeld

Aan het begin van het schooljaar 2015-2016 meldde zich een team van de Inspectie om mee te doen met leerKRACHT. Niet door over onze schouders mee te kijken naar scholen. Nee, om zich een cultuur van ‘Elke Dag Samen een Beetje Beter’ eigen te maken. Ze hadden dat gezien op onze scholen en waren enthousiast: ‘dat willen we zelf ook’. De leerKRACHT-inktvlek groeit snel binnen de inspectie. Ze begonnen met één team in Tilburg. Nu doen de PO-inspecteurs van drie Inspectie-locaties mee met leerKRACHT.
Dat gunnen we niet alleen hun teams, maar we vinden dit enorm fijn voor scholen. Die krijgen Inspecteurs op bezoek die zelf ervaren wat het betekent om een verbetercultuur te creëren en daarin te werken. Wil je weten wat hun ervaringen zijn, lees dan dit interview met de Inspectie.

Hoe ziet een verbetercultuur eruit?

Een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ is natuurlijk gemakkelijk gezegd. Het is een beproefde manier van werken in het onderwijs en daarbuiten. Maar het blijkt lastig om te realiseren. Zo werken vergt overtuiging, leraren en schoolleiders die het goede voorbeeld geven, tijd en vaardigheid. Stichting leerKRACHT helpt hierbij met een aanpak die leidt tot bewezen impact op onderwijs, werkplezier en leerlingbetrokkenheid.

Scholen die deelnemen aan leerKRACHT zien een bezoek van de Onderwijsinspectie met plezier tegemoet. Ben jij ook enthousiast geworden over onze stap-voor-stap aanpak naar meer werkplezier, betrokken leerlingen en nog beter onderwijs? Meld je school dan aan voor deelname aan leerKRACHT.