Het succes van de leerKRACHT methode hangt mede af van de schoolleider

‘Stel jezelf als teamspeler op’

De methode van de stichting leerKRACHT wordt jaarlijks door meer dan duizend scholen gebruikt. Angela de Jong deed onderzoek naar de succes- en slaagfactoren van deze aanpak. ‘De ideale schoolleider weet de balans te bewaren tussen ruimte geven en sturen.’

In dit artikel in het VO-magazine van de VO-raad (december 2022) lees je meer over de rol van de schoolleider bij innovaties en bij het verstevigen van de verbetercultuur in een school met behulp van onze methodiek.

Met als voorbeeld de invoering van deze methodiek op het Jordan Montessori Lyceum Utrecht.

leerKRACHT in het VO-magazine – lees hier het hele artikel