Effectieve inzet van ICT op school?

Matthijs van Setten is docent aardrijkskunde en coördinator ICT-rijk Onderwijs op het Markland College, een middelbare school in Oudenbosch. Hij is ook ‘i-coach’ en begeleidt en ondersteunt zijn collega-docenten bij het inzetten van ICT-middelen in het onderwijs. Hij en zijn mede i-coaches zijn op school een nieuwe weg ingeslagen met behulp van verbeterborden. ‘We werken veel efficiënter met het coachen en ondersteunen van collega’s met ICT-vragen in de klas. De ICT-trainingen sluiten nu ook veel beter aan op de behoeftes van de docenten’, aldus Matthijs. Lees verder hoe dit gelukt is.

Hoe was de situatie?

De i-coaches kwamen vorig jaar één keer in de 6 weken een middag bij elkaar. De tijd werd vooral besteed aan het praten over technische problemen en over organisatorische regelzaken. Zaken dus waar i-coaches weinig invloed op hadden. Als docenten een mail stuurden met coaching vragen, dan duurde het vaak tot drie weken voordat die docent de ondersteuning kreeg. Niet erg efficiënt!

Wat hebben jullie veranderd?

Matthijs is met een verbeterbord voor de i-coaches gestart. De werkgroep ICT-rijk onderwijs heeft verbeterdoelen opgezet zoals: de docenten krijgen vraaggestuurd individuele coaching. ‘Als er nu een coaching vraag komt dan komt dit meteen als doel op het bord en koppelen we dat dan als actie aan een i-coach. We bespreken dit nu wekelijks en leren van elkaar hoe we bepaalde coaching vragen het beste kunnen oppakken’, vertelt Matthijs heel enthousiast. We delen dit met elkaar bij de successen en bewaren dit als ‘best practice’.

Wat merken de docenten hiervan?

Het effect is dat docenten veel sneller geholpen worden met de ICT-vragen die ze hebben. ‘Het mooie hiervan is dat het aantal vragen toeneemt omdat wij veel sneller reageren. Ze weten ons nu beter weten te vinden. Ook sluiten onze trainingen nu inhoudelijk veel beter aan bij de vragen van docenten. De training is nu een onderdeel van het coaching traject. Een win-win situatie.’

Wat willen jullie nog verbeteren?

‘Wij willen graag dat docenten bij elkaar op lesbezoek gaan en elkaar feedback gaan geven op het toepassen van ICT in de les. Ook willen we dat de deelnemers aan onze trainingscyclussen samen verbeterteams gaan vormen.’

Tips en Tops

De bordsessie roept de behoefte om meteen aan de slag te gaan. Plan na de bordsessie drie kwartier vrije werktijd zodat de i-coaches meteen aan de slag kunnen.
Durf ook doelen en acties te parkeren. Je kunt niet alles doen. Vooral als je in de flow zit en er energie vrijkomt is dit een valkuil.