In vier stappen naar een cultuur van ‘Elke dag samen een beetje beter’

De route naar nog beter onderwijs begint bij jou op school, met hulp van Stichting leerKRACHT. Bereik samen met Stichting leerKRACHT meer werkplezier en minder werkdruk voor leraren en meer betrokkenheid bij leerlingen. Samen elke dag een beetje beter onderwijs. Starten met de leerKRACHT-aanpak? 

Start. Je vormt een klein ‘leerKRACHT-team’ van leraren en schoolleiders die samen de opstart op school voorbereiden. Jullie zijn de ‘voorlopers’ en nemen de rest van het schoolteam mee in de transitie.

Introductie in lerarenteams. Tijdens de bouw-, sectie of andere werksessies worden de leerKRACHT-instrumenten geïntroduceerd en ingezet voor les en leerlinggerichte doelen, en dat wat er te doen is voor de leraren-teams. Al doende ervaart iedereen de eerste successen en plezier om zo samen te werken.

Impact in de klas. Teams zetten leerKRACHT-instrumenten in om de schoolambitie en hun belangrijkste doelen te realiseren. Bovendien zie je dat leerlingen het effect ervaren in de klas, en op school. De manier van werken is normaal geworden. Je wilt niet anders meer. Leerlingen zijn gewend dat jullie hen betrekken en nieuwe leraren passen zich snel aan.

De leerKRACHT-aanpak vernieuwd!

Stichting leerKRACHT is nu ruim 5 jaar actief binnen het PO, VO en MBO met de aanpak die met een ‘cultuur van elke dag samen een beetje beter’ leidt tot gezamenlijke onderwijsgerichte verbeteringen.


In die jaren zijn veel lessen geleerd over hoe met de school aan de slag te gaan met deze aanpak, die op zichzelf duurzaam en succesvol is. De essentie van de aanpak is met een bepaalde structuur, de vier instrumenten, het proces van delen en samen aan het onderwijs werken faciliteren. Die structuur zorgt ervoor dat de overleggen effectief zijn en, na het opruimen van ad hoc zaken, gericht op het primaire proces; het onderwijs.


Dit lijkt simpel. Maar door met een andere structuur op een school aan de slag te gaan, raak je aan de aanwezige structuur, en die is overal anders, omdat elke school zijn eigen structuur, cultuur, historie en heden heeft, en dat maakt dat hoe je aan de slag gaat met die structuur op elke school anders is.


De vier leerKRACHT-instrumenten. Lees HIER meer over onze aanpak.

leerKRACHT is een programma dat in de afgelopen jaren steeds beter is geworden en verder ontwikkeld door de ervaringen en input van de deelnemers. Dankzij deze input hebben wij daar lering uit kunnen trekken. De 3 grootste lessen van de afgelopen jaren:


Les 1: Sluit aan, en daag uit.

Zoals hierboven beschreven hebben we geleerd dat elke school een eigen manier van invoering nodig heeft. Wat gebeurt er al op school, wat gaat al goed en hoe sluiten we daarop aan met de structuur zodat je voortbouwt op wat er al staat. Dit betekent concreet dat de manier van invoeren aangepast wordt aan de school.


Les 2: Creëer een leerKRACHT-team, met een belangrijke rol voor de schoolleiding.

Om de vorige les goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk vooraf aan het invoeren in de hele school met een team in de zogenaamde startfase, goed de bovengestelde vragen te onderzoeken en op basis daarvan de introductie voor te bereiden. In dat team zitten leraren die worden opgeleid als leerKRACHT schoolcoach en de schoolleiding. De afgelopen jaren is ook gebleken dat daar waar de schoolleiding deze aanpak steunt en daarop stuurt en zelf toepast, deze het meest duurzaam bleek te zijn.


Les 3: Zorg dat de school een doel en ambitie heeft waarvoor leerKRACHT wordt ingezet.

In het begin werd nog wel eens de leerKRACHT-aanpak invoeren tot een doel op zich verheven. Wij waren blij dat we in een school waren en de school was blij dat er nu eindelijk een duurzame aanpak was die heel veel problemen zou gaan oplossen. En dat werkte niet altijd.

Er is eerst een ambitie nodig, die de school (nu eindelijk) wil gaan realiseren en de school zoekt een manier waarop dat kan. De leerKRACHT-aanpak is dan de manier waarop die ambitie gerealiseerd kan worden. Nu weten we dat het eerste gesprek wat we voeren op een school gaat over wat men ambieert met de school en daarna gaan we in gesprek over of en hoe de leerKRACHT-aanpak daarbij kan helpen.


De leerKRACHT-aanpak blijft zich doorontwikkelen.

Zoals gezegd zijn dit de 3 grootste lessen die we afgelopen jaren hebben geleerd over de manier HOE we met de leerKRACHT-aanpak aan de slag gaan op een school. Daarnaast zijn er nog wat andere lessen die hebben geleid tot nog meer aandacht voor tijd vrijmaken voor Ritmiek, dus op regelmatige basis als lerarenteam tijd hebben om met elkaar te werken aan het onderwijs. En daarnaast voor de Retrospective, oftewel steeds weer toetsen of de teams op weg zijn hun ambitie en doelen te behalen en wat er nodig is om daar te komen als er belemmeringen optreden. Deze beiden waren al onderdeel maar uit de ervaringen van afgelopen jaren hebben we geleerd dat deze essentieel zijn voor het slagen en duurzaam maken van de structuur die de aanpak biedt.


Verder zijn we hard bezig de aanpak beschikbaar te maken in de leerKRACHT-academie: dit gaat ervoor zorgen dat de methodiek toegankelijk wordt voor de leraren en schoolleiding in scholen die al meedoen zodat ze zichzelf kunnen blijven bekwamen en hun vaardigheden up to date houden.

Door deze wijzigingen in HOE we met de aanpak aan de slag gaan op school, merken we dat de scholen de aanpak minder als een keurslijf zijn ervaren, en dat er eerder impact in de klas is; de leraar kan er wat mee in de les en de leerling merkt eerder dat er iets veranderd en dat hij meer wordt betrokken.


Bekijk HIER de ervaringen met Stichting leerKRACHT.

Wil je nu ook weten hoe de aanpak zou kunnen werken op jouw school, nodig ons dan uit voor een gesprek of bezoek een school die al met leerKRACHT werkt.