“leerKRACHT helpt ons met ouders in gesprek te zijn over het onderwijs voor onze kinderen, juist nu”

Door corona konden ouders twee jaar lang het gebouw niet in’ vertelt schoolleider Angelique Post van Katholieke basisschool Dr. Plesman in Badhoevedorp. Terwijl de school je bij binnenkomst direct het gevoel van ‘thuis’ geeft met de verse bloemen op de tafels en schoolhond Gijs. Zo jammer dat ouders dit een tijd lang niet mochten ervaren. Angelique vertelt hoe zij het moment waarop dit wel weer kon een heel bijzonder tintje gaven.

Waarom basisschool Dr. Plesmanschool er juist nu voor kiest om ouders te bevragen over onderwijs dat ertoe doet.

‘Door corona konden ouders twee jaar lang het gebouw niet in’ vertelt schoolleider Angelique Post van Katholieke basisschool Dr. Plesman in Badhoevedorp. Terwijl de school je bij binnenkomst direct het gevoel van ‘thuis’ geeft met de verse bloemen op de tafels en schoolhond Gijs. Zo jammer dat ouders dit een tijd lang niet mochten ervaren. Angelique vertelt hoe zij het moment waarop dit wel weer kon een heel bijzonder tintje gaven.

onderzoekscultuur

Wat is de Dr. Plesmanschool voor een school?

Onder de rook van Schiphol staat – in een onverwacht rustige groene wijk – de Dr. Plesmanschool. De school is vernoemd naar een van de belangrijkste Nederlandse luchtvaartpioniers en draagt met trots zijn belangrijkste eigenschappen uit: daadkracht, kennis en energie. Alhoewel dat de afgelopen jaren niet altijd makkelijk was. ‘Het bevlogen team komt uit een periode van zwaar weer met nogal wat directiewisselingen’ vertelt Angelique. ‘Ik ben hier twee jaar geleden, midden in de corona periode, gestart. Ondanks deze gekke startperiode wilden we als team geen tijd verliezen en zijn we met frisse moed voor onze kinderen aan de slag gegaan met het verzorgen van goed onderwijs’. Zo zijn we dit schooljaar gestart met leerKRACHT.

Hoe heeft leerKRACHT jullie geholpen om de verbinding te leggen met ouders nu zij weer de school in mochten?

Van onze leerKRACHT-expertcoach Magda Hoekman leerden we om met leerlingen in gesprek te gaan over het onderwijs met behulp van een leerling-arena. Wat een verrassende manier, ontdekten we. Bijna als vanzelf ontstond hierdoor vanuit het team het idee om dit ook met ouders te doen tijdens de eerste post-corona informatie-avond. We waren gewend om op dit soort avonden – zoals het woord al zegt – informatie te geven. Nu wilden we de rollen eens omdraaien en onszelf door de ouders laten informeren in een ouder-arena. Hoe pakten we dit aan? Met het hele lerarenteam hebben we vragen bedacht voor ouders over de onderwerpen ‘thematisch werken’ en ‘eigenaarschap’. Dat zijn twee van onze onderwijs-speerpunten dit schooljaar. In twee rondes van ieder 15 minuten vertelden ouders over hun beelden en ideeën bij deze onderwerpen. Twaalf ouders zaten in een kring met in het midden twee van onze leerkrachten. Zij stelden aan de ouders vragen als ‘Weten jullie dat wij thematisch werken?’ De andere leerkrachten vormden een zogenaamde buitenring en luisterden naar de antwoorden die de ouders gaven. Deze reacties werden ook zorgvuldig genoteerd, zodat we na afloop niets van de inbreng zouden vergeten.

Wat heeft deze ouder-arena jullie gebracht?

‘Ooh, wat leuk dit! Dat moeten jullie vaker doen.’ was een van de spontane reacties die we achteraf van ouders kregen. Dit enthousiasme werkte natuurlijk aanstekelijk op de leerkrachten. Met een ervaring van verbondenheid met ouders gingen zij met een trots gevoel weer naar huis. Maar dat was nog niet alles. Voor het eerst waren we met een doorsnee van de gehele populatie ouders in gesprek. In de ouderraad zitten veelal ‘doeners’ en in de MR zien we doorgaans ‘denkers’. Door de ouder-arena voelden nog meer ouders zich gehoord en het bracht ons als team een veel breder perspectief op de onderwijsthema’s die aan bod kwamen. Het was voor ons ook de eerste keer dat we zo concreet en nieuwsgierig naar hun visie met ouders in gesprek waren over de onderwijsinhoud. Met verrassende nieuwe inzichten. Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat ouders via hun kinderen al meer wisten over thematisch leren dan we dachten.

onderzoekscultuur

Angelique sluit haar verhaal af met de belangrijkste winst, namelijk voor de kinderen zelf. In het kader van eigenaarschap gebruiken we op school een poster: mijn leren (zie afbeelding). Tijdens de arena vroegen we ouders of ze deze poster kenden. Dat bleek in de meeste gevallen niet zo te zijn. Voor ons een belangrijk signaal om hier meer aandacht aan te schenken. Zodat ouders hun kind ook thuis – op basis van dezelfde taal – kunnen ondersteunen bij het creëren van meer eigenaarschap. Ook weten ouders nu uit eigen ervaring wat we doen als kinderen uit school komen met het verhaal: we hebben vandaag een leerling-arena gehad. Dat maakt het toch net iets makkelijker om hierover in gesprek te gaan thuis aan de eettafel.

Kortom, de ouder-arena kost je inclusief voorbereiding hooguit een uur en brengt je als school een schat aan onderwijs-inspiratie, verbondenheid met ouders en werkplezier voor leerkrachten. Een mooie manier om de schooldeur voor ouders weer wagenwijd open te zetten. Ook iets voor jouw school?

Zelf ook aan de slag met een leerling- of ouderarena?

Hier vind je alles wat je nodig hebt