Successen in Deventer

Hoe houd je plezier in je werk? Hoe blijf je professionaliseren? Hoe kun je op een efficiente manier samenwerken als team? Hoe zorg je dat je de leerling niet uit het oog verliest? Stuk voor stuk vragen waar leraren mee te maken krijgen. Een aantal Deventerse scholen heeft hier antwoorden op gevonden.

Zij werken sinds dit schooljaar met leerKRACHT. Wanneer scholen gaan werken volgens de leerKRACHT-methodiek gaan ze wekelijks in kleine teams aan de slag met een eigen Verbeterdbord. De leraren gaan daarnaast op frequente basis bij elkaar op lesbezoek en bereiden samen lessen voor. Hierbij staat de leerling centraal: Wat leren de leerlingen nu echt van onze lessen? Hoe kunnen we dit leerrendement verhogen? Wat vinden de leerlingen eigenlijk zelf van het onderwijs op onze school?

Deze nieuwe, bottom-up manier van werken heeft tijd nodig om goed in te bedden in de cultuur op school. Wel kun je als team al snel successen vieren, omdat je steeds kleine stapjes zet op weg naar het grote, gezamenlijke doel. De leraren van drie Deventerse scholen vertellen welke successen zij ervaren door te werken volgens de leerKRACHT-methodiek. Bekijk het in dit filmpje: