Kun je leerKRACHT ook gebruiken voor teams van invallers?

Hoe werkt dat als je team niet in één gebouw werkt? Kun je dan wel de leerKRACHT-aanpak toepassen? Ik kreeg vorig jaar een gek telefoontje uit Brabant: ‘We zijn een team van invallers van De Eenbes, een bestuur van 27 scholen, kunnen wij meedoen?’ Ik wist het niet. We hadden nog nooit met zo’n team gewerkt. Het team is desondanks gestart. We zijn nu een half jaar verder, wat hebben ze geleerd? Wat is het effect op hen en hun leerlingen? Hier hun verhaal.

Waarom zijn jullie mee gaan doen?

leerKRACHT past bij de visie van ons team op onderwijs. En we zochten een manier om onze professionalisering zelf ter hand te nemen. Van en met elkaar te leren. Zo kwamen we bij leerKRACHT.

Hoe zijn jullie begonnen?

We kenden elkaar eigenlijk niet. We kwamen elkaar als invallers bijna niet tegen. We leerden elkaar daarom pas echt kennen op het ‘bootcamp’ waarmee leerKRACHT start. Maar die start was erg goed.

Hoe doen jullie als invallers de bordsessies?

We komen nu wekelijks bij elkaar, twee uur lang. We starten met het leerKRACHT-bord en bespreken dan hoe de afgelopen week was en lopen onze gezamenlijke doelen door. Dat doen we in 10 minuten, daarna hebben we nog veel tijd om samen aan de slag te gaan.

Hoe bereiden jullie samen lessen voor?

In onze teamsessie gaan we samen lessen voorbereiden. Bijvoorbeeld, ‘hoe start je een les als je plotseling moet invallen?’ Je kent dan de leerlingen niet, of je weet niet waar ze mee bezig zijn. Het bleek dat we samen enorm veel ideeën hebben om dat op te lossen. Je kunt bijvoorbeeld een ‘word web’ maken bij een les over Romeinen, dan weet je meteen waar de klas staat. Voor rekenen hebben we een spel ontwikkeld dat je zo kunt inzetten. Al die ideeën hebben we in een Excel-sheet gezet waar iedereen uit kan putten, en de materialen hebben we online gedeeld.

Jullie kunnen elkaars lessen niet bezoeken, hoe geef je elkaar toch feedback?

We maken een filmpje van onszelf in de klas. Heel kort, maar 3 minuten. Dat filmpje maken we dan van een les waar we samen aan hebben gewerkt in de teamsessie. Om die filmpjes te maken hadden we wel toestemming nodig van alle directeuren, dat was even gedoe, maar ze begrepen waar het voor was en vonden het prima. De filmpjes laten we elkaar zien in de teamsessie en vragen we feedback op.

Wat is het effect van zo werken op jullie als leraren?

We delen kennis en ervaring met elkaar en daar wordt je beter van. Het geeft ons ook zekerheid. Je hebt iets achter de hand als je plotseling moet invallen. Bovendien vragen we nu veel meer feedback aan leerlingen: ‘wat vond je van deze les?’ Dan doen we met smileys bij de kleuters of met ‘tips en tops’ in groep 8. Ook daar leer je van.

Wat brengt het jullie als team?

Als vervanger heb je eigenlijk nooit iets waar je bij hoort, nu wel! En we helpen elkaar, bijvoorbeeld door onderlinge intervisie. Zo inspireren elkaar en doen we ideeën op.

Wat betekent het voor jullie leerlingen?

We bieden leerlingen een structuur voor als ze een vervanger in de klas krijgen, dat geeft zekerheid. Bovendien, door hen feedback te vragen voelen leerlingen zich gehoord.  Daarnaast delen we onze ervaringen met individuele leerlingen en groepen op bepaalde scholen. Hierdoor kom je beter voorbereid op een school, wat ten goede komt aan school, groep én leerling.

Zijn jullie ook een inval-team? Wil je een team vormen dat elkaar helpt en samen verbetert? Waarbij jullie het onderwijs verbeteren en jullie leerlingen nog beter vooruit helpen? Meer weten? Kom kijken op een leerKRACHT informatiebijeenkomst op een van onze scholen.