‘Hoe wij een lerende organisatie zijn geworden’

‘De werkwijze van Stichting leerKRACHT is het beste wat ik in mijn carrière als schoolleider ben tegen gekomen’, vertelt schoolleider van basisschool Rivierenwijk te Deventer. ‘Ik heb er altijd sterk voor gekozen om onderwijskundig leider te zijn. Mijn grootste uitdaging daarin was altijd: ‘Hoe maak ik mensen verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, maar ook voor de schoolontwikkeling?’

Ik heb altijd veel tijd gestoken in lesbezoeken, nagesprekken en coaching van leerkrachten. Op Basisschool Rivierenwijk hadden we daar de laatste jaren een behoorlijke frequentie in. Leerkrachten werden twee keer per maand bezocht door de intern begeleiders, de directeur en soms door een externe organisatie die we hadden ingehuurd voor onderwijsverbetering. De laatste jaren vroegen we voorafgaand aan de bezoeken een leervraag. Waarschijnlijk was dit proces te top-down, want het was heel moeilijk om leervragen te genereren.

In april 2013 kwam ik via mijn netwerk in contact met Stichting leerKRACHT en McKinsey. De eerste sessie deed me beseffen dat dit wel eens een enorme ommekeer kon betekenen in de samenwerking tussen collega’s en de versterking van onze schoolontwikkeling. Tegelijkertijd besefte ik dat dit het juiste moment was. We hadden vier jaar met een externe organisatie gewerkt aan onderwijsverbetering en er lag volgens mij een stevig fundament. Ik heb vervolgens het team meegenomen in mijn enthousiasme en hen voorgehouden dat ik veel vertrouwen had in hun capaciteiten en dat dit het juiste moment was om te kantelen van de externe begeleiding naar het aanboren van de interne deskundigheid via de systematiek van stichting leerKRACHT.

In het begin van het schooljaar 2013-2014 was er direct een enthousiaste groep die mee wilde op bootcamp. Direct daarna zijn we gestart in de bovenbouw met 5 groepen en 8 collega’s. Eigenlijk overtrof het mijn verwachtingen. Van meet af aan zag ik dat mensen door bij elkaar op lesbezoek te gaan en door samen lessen voor te bereiden, zich veel meer verantwoordelijk gingen voelen voor de verbetering. Ik had daar niet direct een concreet antwoord op, maar ik zag in ieder geval dat er een ‘vibe’ van samenwerking, plezier en saamhorigheid door de school ging. De verklaring van het succes is: verbetering gaat heel snel. Wat ik vandaag bij mijn collega zie, kan ik morgen in mijn eigen groep gebruiken.

De twee volgende groepen (onder- en middenbouw) wilden niet wachten totdat de eerste acht weken waren afgelopen zodat de volgende golf kon starten. Het enthousiasme van de bovenbouw was zo aanstekelijk, dat zij bij mij aandrongen om zo snel mogelijk te starten.

Inmiddels is leerKRACHT een natuurlijk onderdeel van de school geworden. Iedere week worden in alle bouwen en het MT bordsessies gehouden, iedere leerkracht gaat één keer per week op lesbezoek en ontvangt een collega in de les, en lessen worden gezamenlijk voorbereid.

Het effect:

– Collega’s geven aan dat zij de samenwerking hoger zijn gaan waarderen
– We zijn echt een lerende organisatie te worden
– Het begint er op te lijken dat mijn rol als leidinggevende een andere aan het worden is.

 

Interview gepubliceerd in december 2014