Maak tijd om te verbeteren

?We hebben het veel te druk om te verbeteren? is een uitroep die je in elke sector tegenkomt, het onderwijs is daarop geen uitzondering. In mijn vorig leven bij McKinsey hoorde ik deze klacht met name als ik rondliep in slecht draaiende fabrieken. Managers zag ik daar vooral druk bezig met brandjes blussen en medewerkers waren voortdurend overbelast. Als je even nadenkt begrijp je direct dat zonder tijd te nemen om te verbeteren deze situatie nooit zal veranderen. Maar hoe doorbreek je deze situatie? Daar zijn een paar zaken voor nodig:

1. Realiseer je dat de oplossing alleen in kleine stapjes komt.

Er is voor deze situatie geen Haarlemmerwonderolie of ei van Columbus te koop. Hopen dat een methode, cursus of een nieuw computersysteem in ??n klap je problemen oplost is na?ef. Je zult er voor moeten werken en in kleine stapjes zaken verbeteren om zo tijd vrij te maken voor verdere verbetering.

2. Ga ergens minder tijd aan besteden.

Wat is er nou z? belangrijk in je agenda dat je geen tijd hebt om het onderwijs te verbeteren? Welke activiteiten voegen ?cht waarde toe, welke zijn noodzakelijk en welke leveren niets op voor leerlingen? Vergaderen is zo?n categorie die leerlingen niets oplevert. Daar kun je radicaal mee afrekenen, zoals we bijvoorbeeld zien in Rotterdam. Daar is leerKRACHT al aardig ingeburgerd met 40 deelnemende scholen. Nieuwe scholen komen naar onze ?bootcamps? toe met de mededeling dat ?ze al hun bouw- en sectievergaderingen al hebben geschrapt?. Zij zien dat deelnemende scholen al die vergaderingen vervangen door ??n bordsessie van een kwartier per week. En dat dat werkt.

3.?Ga aan de slag met verbeteren.

E?n van onze VMBO scholen nam zich voor om het aantal verwijdering aan te pakken. Ze startten met het aantal verwijderingen op het leerKRACHT bord te schrijven. Ze gingen daarna aan de slag met hun lessen te verbeteren, zodat leerlingen meer geboeid werden. En dat werkte, het aantal verwijderingen daalde van 9 per week naar bijna nihil in een kleine 2 maanden. En schoolleiders – die voorheen al die boze leerlingen moesten opvangen ? hadden nu opeens tijd over.

4. De tijd die je wint inzetten om nog meer te verbeteren.

Als je eenmaal verbetert dan zijn er minder verstoringen. Dat levert tijd op. Maar die tijd moet je wel pakken om verder te verbeteren. Een mooi voorbeeld van een schoolleider die dat echt radicaal oppakte is Ruud Grundeken van het Hofstad Lyceum in Den Haag. Hij stuurde alle ouders een brief (Hier?te lezen) met de mededeling dat elke donderdag de lessen pas om 09:30 starten, zodat elke sectie 1,5 uur de tijd krijgt voor bordsessies en lesontwerp. En geen ouder die hierover heeft geklaagd.
Elke school die wil verbeteren zal door de zure appel moeten bijten en tijd moeten vrijmaken om te verbeteren. Maar eenmaal gestart komt er tijd vrij waarmee je alleen maar snelheid wint.
Heb je zelf goede idee?n en ervaringen met het vrijmaken van tijd? Stuur je commentaar naar info@stichting-leerkracht.nl .
Jaap Versfelt