Mentorgesprekken

We hebben schoolleiders en leraar-schoolcoaches één op één gekoppeld aan Teamleiders, Managers, Lean-managers, CI-managers en Lean-experts, CI-experts, Scrum-masters en Agile-coaches uit bedrijven die ervaring hebben met continu verbeteren. Jullie gaan als koppel drie keer met elkaar in gesprek. Daarmee verwachten we dat schoolleiders meer vertrouwen krijgen in de goede afloop van hun leerKRACHT-avontuur, concrete ideeën krijgen over hoe ze leiding kunnen geven in een school met een verbetercultuur en tips krijgen om zich een nieuwe stijl van leidinggeven eigen te maken. Schoolcoaches/leraren ervaren hoe ze in de praktijk vorm kunnen geven aan het continu verbeteren binnen hun team en ervaren dat het cyclisch werken een duurzame manier van samenwerken is.

Op deze pagina vind je materialen die de mentorgesprekken inhoudelijk structuur en richting geven.

Samen met je mentor plan je zelf de drie gesprekken in voor de periode van december tot april. Voor ieder gesprek hebben we een video toelichting en downloads klaargezet. Ook kun je hier het startwebinar terugkijken.

kaizen
logo nl2025
leerKRACHT