OECD onderzoek naar Nederlands schoolsysteem: versterk professionalisering

De OECD (OESO) publiceerde net haar onderzoek naar het Nederlands schoolsysteem. In dit onderzoek constateert de OECD dat ons onderwijssysteem ‘goed’ is, maar beter kan. Zij doet hiertoe zes aanbevelingen. Drie van deze aanbevelingen concentreren zich op wat wij als stichting leerKRACHT nastreven: het vergroten van het professionalisme van leraren en daartoe het versterken van het leiderschap op school- en bestuursniveau. Deze drie aanbevelingen staan in samenvatting op pagina 12 en 13 van het OECD rapport:

Leraren: Versterk het professionalisme van leraren en ontwikkel een carrièrestructuur voor leraren
Schoolleiders: Ontwikkel een leiderschapstrategie die professionele samenwerking en een cultuur van continu verbeteren stimuleert
Schoolbesturen: Vergroot de resultaatgerichtheid en vaardigheden van schoolbesturen en herbalanceer hun verantwoordelijkheden

Lees hier de samenvatting van dit rapport.

Interessant genoeg noemt de OECD op pagina 104-106 van haar rapport expliciet het leerKRACHT initiatief als voorbeeld waar al deze drie aanbevelingen samenkomen.

Meer lezen: OECD over stichting leerKRACHT.