onderwijsachterstand

Onderwijsachterstanden en het Nationaal Programma Onderwijs

Hoe je het Nationaal Programma Onderwijs inzet met schaarse tijd van leraren

De Corona-crisis trekt diepe sporen in het onderwijs. Leerlingen en leraren gaan door een jojo van lock-downs, thuisonderwijs en toch weer naar school. Ondertussen lopen de achterstanden op en dat raakt kwetsbare kinderen het hardst.

De overheid komt in actie via het ‘Nationaal Programma Onderwijs’, met forse financiële ondersteuning. Maar het zijn de schoolleider en de leraren die het verschil maken. Een blik leraren opentrekken? Vergeet het maar met het lerarentekort. Wat dan?

De oplossing ligt in het kiezen voor die interventies die, binnen de schaarse tijd van leraren, het meeste opleveren. En daar als team doelgericht mee aan de slag te gaan.

Welke interventies zijn dat? Onderzoek geeft je het antwoord. Allereerst ‘gewoon goed lesgeven’ op een school met een verbetercultuur. De Inspectie en McKinsey laten zien dat scholen met zo’n cultuur hun leerlingen meer kansen bieden.

Maar er is meer nodig. De NRO onderzocht acht interventies die scholen inzetten tegen achterstanden. Maar drie van die interventies hebben echt effect: peer tutoring, 1 op 1 begeleiding en professionalisering van leraren. Er zijn ook interventies die populair zijn maar weinig opleveren en veel tijd kosten.

Welke interventies dat zijn en hoe je als team snel resultaat boekt met wat wél werkt lees je in dit artikel over onderwijsachterstanden


In onze webinars vertellen we meer over hoe leerKRACHT kan bijdragen aan het verminderen van onderwijsachterstanden en ingezet kan worden met het Nationaal Programma Onderwijs