Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van leerKRACHT

In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voeren onderzoekers van Universiteit Utrecht en Oberon een vierjarig onderzoek uit naar leerKRACHT. Stichting leerKRACHT heeft dit onafhankelijke onderzoek aangevraagd bij het Ministerie van Onderwijs.
Het onderzoek richt zich op de effecten van het leerKRACHT-programma, zoals: leerlingresultaten, handelen van de leraar, cultuurprogramma en enthousiasme voor het programma. Kwantitatieve data wordt verzameld op deelnemende scholen vanaf schooljaar 2017-2018 en wordt aangevuld met kwalitatieve data bij 13 willekeurig geselecteerde 'verdiepingsscholen'.

Wetenschappelijke inzichten

Scholen en leerKRACHT kunnen met de tussentijdse resultaten en inzichten aan de slag en zo de impact verder vergroten. Zo helpen de scholen mee de leerKRACHT-methodiek steeds verder te verbeteren en wetenschappelijke inzichten te verwerven met betrekking tot samenwerking in het onderwijs.
Het onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd door Angela de Jong, MSc die op basis van dit onderzoek promoveert. Naast haar staat een team van onderzoekers: Prof. Dr. Jan van Tartwijk, Prof. Dr. Mirko Noordegraaf, Dr. Nienke Moolenaar (Universiteit Utrecht), Dr. Ditte Lockhorst en Dr. Ton Klein (Oberon).