Partners van stichting leerKRACHT

Stichting leerKRACHT is een stichting zonder winstoogmerk met de ANBI-status. Wij worden - zonder dat wij daarvoor betalen - gesteund door onderwijsorganisaties, bedrijven, instellingen en goededoelenfondsen.


Ondersteuning bij 'elke dag samen een beetje beter'-werkbezoeken

We gaan jaarlijks met circa 1.000 leraren, schoolleiders en bestuurders kijken bij bedrijven, ziekenhuizen en andere instellingen die werken met Lean of Agile/Scrum. Die bezoeken inspireren, doordat deelnemers op de werkvloer het enthousiasme en het effect van deze manier van werken zien.Lancering en verspreiding OnzeLes feedback app

OnzeLes is een online feedback-applicatie voor leraren die hun lessen willen verbeteren. Deze app stellen we gratis ter beschikking aan alle leraren in Nederland. Vier vakbonden van leraren, leerlingen en studenten ondersteunden de lancering van OnzeLes.


Ondersteuning bij ons besturenprogramma

Het leerKRACHT-besturenprogramma bieden wij aan voor onderwijsbestuurders en bovenschoolse directeuren. Dat doen we samen met de drie werkgeversorganisaties in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.


Giften van goededoelenfondsen en vermogende particulieren

Met donaties investeren wij in het verbeteren van de leerKRACHT-aanpak, waardoor wij steeds meer impact bereiken op onze scholen. Daarnaast helpen fondsen ons met de financiering van het verspreiden van de leerKRACHT-aanpak, waardoor deze impact voor nog veel meer leraren en leerlingen voelbaar wordt.Overige ondersteuners


Stichting leerKRACHT is een ontvanger van een Google Ad Grants award. Het bijbehorende Google Ad Grants-programma ondersteunt non-profit organisaties met gratis online advertenties.