Partners van Stichting leerKRACHT


Stichting leerKRACHT is een stichting zonder winstoogmerk met de ANBI-status. Wij worden – zonder dat wij daarvoor betalen – gesteund door onderwijsorganisaties, bedrijven, instellingen en goededoelenfondsen.


Ondersteuning bij ‘elke dag samen een beetje beter’-werkbezoeken

We gaan jaarlijks met circa 1.000 leraren, schoolleiders en bestuurders kijken bij bedrijven, ziekenhuizen en andere instellingen die werken met Lean of Agile/Scrum. Die bezoeken inspireren, doordat deelnemers op de werkvloer het enthousiasme en het effect van deze manier van werken zien.